جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  مشارکت یک پپتید مقلد استئوکلسین فعالیت استخوان زایی و معدنی شدن ماتریکس خارج سلولی سلول های شبه استئوبلاستی را تقویت می کند

تاریخ انتشار: شنبه 19 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

یک موتیف پپتید طبیعی در اولین مارپیچ استئوکلسین(OCN) برای پیشبرد هسته ای شدن و کریستالی شدن هیدروکسی آپاتیت(HA) در بافت های سخت استفاده شده است. قابلیت پپتیدهای مقلد استئوکلسین برای القای فعالیت استخوان زایی سلول های استئوبلاستی که منجر به معدنی شدن آزمایشگاهی آن ها شده است، نشان داده شده است. یک پپتید مشتق از استئوکلسین که شامل 13 اسید آمینه است در اشکال اسیدی(OSC) و آمیدی(OSN) سنتز شد و به درون کشت سلول های شبه استئوبلاستی(MG63) اضافه شد. زنده مانی، تکثیر، فعالیت آلکالین فسفاتازی، رسوب هیدروکسی آپاتیت و بیان ژن های استخوانی بوسیله سلول های استئوبلاستی ارزیابی شد. نشان داده شد که اضافه کردن 100 میکروگرم/میلی لیتر پپتیدها نرخ تکثیر و محتوای پروتئین کل سلول های استئوبلاستی را تقویت کرد. فعالیت آلکالین فسفاتازی به طور قابل توجهی در حضور پپتید بالاتر بود که در عوض بیان RNAی کلاژن نوع یک و استئوپونتین را در روش وابسته به فسفات تحریک کرد. رنگ آمیزی آلیزارین رد و اندازه گیری محتوای کلسیمی نشان می دهد که رسوب معدنی به طور قابل توجهی افزایش یافت. ویژگی های فراساختاری کشت های MG63 ذات کریستالین و رسوب شیمیایی تشکیل هیدروکسی آپاتیت معدنی در حضور پپتیدها را ثابت کرد. ثابت شد که پپتید مشتق از استئوکلسین، بویژه در شکل آمیدی (OSN)، قادر است به عنوان یک القا کننده زیست فعال برای فرایندهای معدنی شدن عمل کند و بنابراین بازسازی بافت استخوانی را تسریع کند.

Colloids Surf B Biointerfaces. 2018 Oct 17;173:662-671. doi: 10.1016/j.colsurfb.2018.10.035. [Epub ahead of print]

Contribution of osteocalcin-mimetic peptide enhances osteogenic activity and extracellular matrix mineralization of human osteoblast-like cells.

Hosseini S1, Naderi-Manesh H2, Vali H3, Baghaban Eslaminejad M4, Azam Sayahpour F4, Sheibani S5, Faghihi S6.

Abstract

A natural peptide motif in the first helix of osteocalcin (OCN) is used to promote nucleation and crystallization of hydroxyapatite (HA) in hard tissue. The capability of osteocalcin mimetic peptides to induce osteogenic activity of osteoblast cells leading to in-vitro mineralization is demonstrated. An osteocalcin-derived peptide consisting of thirteen amino acids is synthesized in both acidic (OSC) and amidic (OSN) forms and added into the human osteoblast-like cells (MG63) culture. The viability, proliferation, alkaline phosphatase activity, HA deposition and osteogenic gene expression by osteoblast cells are evaluated. It is revealed that the addition of 100 μg/ml of peptides enhances the proliferation rate and total protein content of osteoblast cells. Alkaline phosphatase activity is significantly higher in the presence of peptides which in turn stimulated RNA expression of collagen type I and osteopontin in a phosphate-dependent manner. Alizarin red staining and calcium content measurement show that mineral deposition is considerably increased. Ultrastructural characterization of MG63 cultures confirms the crystalline nature and chemical composition of HA mineral formation in the presence of peptides. It is confirmed that the osteocalcin-derived peptide, particularly in amidic form (OSN), is able to act as a bioactive inducer of mineralization process and hence accelerating bone tissue regeneration.

PMID: 30368214
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان