جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  وزیکول خارج سلولی و سلول های بنیادی مزانشیمی در بازسازی استخوان: پیشرفت ها و چشم اندازهای اخیر

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 22 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای به عنوان درمانی ایده آل برای ترمیم و بازسازی استخوان استفاده شده اند که  به دلیل پتانسیل تمایزی آن ها است. با این حال، محققین دریافتند که تعداد اندکی از سلول های بنیادی مزانشیمی درون سیاهرگی می تواند در بافت های هدف می مانند، در حالی که اغلب آن ها در کبد، طحال و ریه به دام می افتند که این امر به میزان زیادی اثرات درمانی آن ها را کاهش می دهد. اخیرا، وزیکول های خارج سلولی(EVs) به دلیل عملکرد آن ها در ترمیم استخوان و مزیت هایی که به سلول درمانی های معمول دارد، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. هم چنین، وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی احتمالا از طریق تعدیل سلول ها و سیتوکین های دخیل در متابولیسم استخوانی، در استخوان زایی نقش دارند. این مطالعه در صدد است که عملکرد وزیکول های خارج سلولی و سلول های بنیادی مزانشیمی در متابولسیم و بازسازی استخوان را خلاصه کند.

J Biomed Mater Res A. 2018 Oct 31. doi: 10.1002/jbm.a.36518. [Epub ahead of print]

Extracellular vesicle and mesenchymal stem cells in bone regeneration: recent progress and perspectives.

Chu C1,2, Wei S1, Wang Y1, Wang Y1, Man Y1,2, Qu Y1.

Abstract

Transplanting mesenchymal stem cells (MSCs) has been widely perceived as an ideal treatment for bone repair and regeneration, owing to their differential potential. However, researchers found that very few intravenous MSCs could stay in the target tissue, whereas the majority of them are trapped in liver, spleen, and lung, largely reducing its therapeutic effects. Recently, extracellular vesicles (EVs) have attracted increased attention due to their function in bone repair and advantages over traditional cell therapy. Also, MSCs-derived EVs are likely to achieve the osteogenic goal via modulating the cells and cytokines involved in bone metabolism. This review aims at summarizing the function of EVs and MSCs in bone metabolism and regeneration.

PMID: 30378760
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان