جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  تولید رده های شبه سلول های بنیادی پرتوان القایی از آدنوکارسینومای مجرای پانکراسی انسانی

تاریخ انتشار: یکشنبه 04 آذر 1397 | امتیاز: Article Rating

آدنوکارسینومای مجرای پانکراسی(PDAC) دارای پیش آگهی مفرطی دارند که عمدتا بدلیل تومورهایی است که خیلی دیرتر از آن چیزی تشخیص داده می شوند که بتوان درمان موثری برای آن ها استفاده کرد یا این که درمان های مناسبی را برای آن ها ایجاد کرد. بازبرنامه ریزی سلول های سرطانی به حالت پرتوان، بوسیله تکنولوژی سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSC) صورت می گیرد که می توانند به مرحله سلولی اولیه شان بر گردند و این امر اجازه مطالعه وقایع دینامیک در دوره پیشرفت بیماری را می دهد. بنابراین ما تکنولوژی iPSC را برای مدل سازی پیشرفت اولیه PDAC به کار بردیم. ما نشان دادیم که زمانی که یک رده سلول شبه iPS مشتق از PDAC مجددا عود کننده انسانی به یک موش ناقص از نظر ایمنی تزریق شد، سلول ها دائما نئوپلازی درون اپی تلیالی پانکراسی پیش تهاجمی( PanIP) تا مراحل تهاجمی PDAC انسانی را شبیه سازی می کنند. این مدل اخیرا بوسیله نشان دادن یک بیومارکر جدید که می تواند  بیماران PDAC اولیه را از افراد سالم جدا کند، اعتبار بخشیده شده است.  رویکرد تولید iPSCها از PDAC انسانی اصولا شبیه رویکرد تولید iPSCها از فیبروبلاست های انسانی طبیعی است. با این حال، جمعیت های ناهمگون اولیه، وضعیت های سلولی مختلف و حافظه فعال سلول های اپی تلیالی پانکراسی تولید رده های شبه iPSC از PDAC انسانی را با چالش روبرو می کند. در این جا، ما توصیف می کنیم که چگونه رده های شبه iPSC را بوسیله ترانسداکشن لنتی ویروسی فاکتورهای بازبرنامه ریزی از PDAC انسانی تولید کرده و حفظ کنیم.

Methods Mol Biol. 2019;1882:33-53. doi: 10.1007/978-1-4939-8879-2_4.

Generation of Induced Pluripotent Stem Cell-Like Lines from Human Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.

Kim J1, Zaret KS2.

Abstract

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) has a dismal prognosis, mainly because the tumors are detected too late for effective treatment or for developing suitable therapeutics. Reprogramming cancer cells to pluripotency by induced pluripotent stem cell (iPSC) technology, which can be then programmed back to their original cellular state, allows for studying the dynamic events in the course of the disease progression. Thus, we applied iPSC technology to model early progression of PDAC. We showed that when an iPS-like cell line, designated 10-22, derived from human recurrent PDAC, was injected into immunodeficient mice, the cells consistently recapitulated preinvasive, pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) to invasive stages of human PDAC. This model was recently validated by revealing a new biomarker that can classify early resectable PDAC patients from healthy subjects. The procedure to derive iPSCs from human PDAC is principally the same as the procedure to generate iPSCs from normal human fibroblast. However, the heterogeneous initial populations, different cellular states, and active memory of pancreatic epithelial cells challenge for making iPSC-like lines from human PDAC. Herein, we describe how to create and maintain iPSC-like line from human PDAC by lentiviral transduction of reprogramming factors.

PMID: 30378042
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان