جستجو
ورود
  28 خرداد 1398

  بازسازی استخوانی غضروفی با استفاده از سازه هایی سلول های بنیادی مزانشیمی ساخته شده بوسیله پرینت زیستی سه بعدی در خوکچه ها

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

استئوآرتریت یکی بیماری های مفصلی مهم است که به طور گسترده ای در انسان و در مدل های جانوری بررسی شده است. در این مطالعه، ما بازسازی غضروف مفصلی و استخوان ساب کندرال را با استفاده از سازه های مصنوعی بدون داربست که از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AT-MSCs) ایجاد شده با استفاده از پرینت زیستی سه بعدی با یک آرایه سوزنی ترکیب شده اند، مورد ارزیابی قرار دادیم. سازه های پیرینت شده به نواقص استخوانی غضروفی ایجاد شده در شکاف تروکچلار ران راست شش خوکچه ایمپلنت کردیم و نواقص رانی ایجاد شده در ران چپ به عنوان کنترل انتخاب شد. ترمیم درون نواقص در ماه های سه و شش بعد از ایمپلنت با استفاده از توموگرافی محسابه شده(CT) و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی(MRI) ارزیابی شد. حجم رادیولوسنت(RV, mm3) در نواقص با استفاده از بازسازی مجدد چند وجهی تصاویر CT محاسبه شد. تصاویر MRI بر مبنای سیستم درجه بندی 2D-MOCART مدیفه شده ارزیابی شد. پاتولوژی سطحی و میکروسکوپی با توجه مقیاس ICRS( انجمن بین المللی ترمیم غضروف) در شش ماه بعد از ایمپلنت کردن ثبت شد. درصد RV در سه ماه بعد از جراحی به طور قابل توجهی در نواقص ایمپلنت شده در مقایسه با کنترل ها پایین تر بود، در حالی که نمرات مبتنی بر سیستم MOCART به طور قابل توجهی در نواقص ایمپلنت شده در مقایسه با کنترل ها بالاتر بود. اگرچه تفاوت معناداری در نمرات سطحی وجود نداشت، میانگین نمرات هیستولوژی در نواقص ایمپلنت شده در مقایسه با کنترل ها به طور قابل توجهی بالاتر بود. طبق دانسته های ما، این اولین گزارشی است که نشان می دهد که سازه های پرینت شده سه بعدی بدون داربست AT-MSCs اتولوگ می تواند به بازسازی درون غضروفی در خوک ها کمک کند.

J Orthop Res. 2018 Dec 17. doi: 10.1002/jor.24206. [Epub ahead of print]

Osteochondral regeneration using constructs of mesenchymal stem cells made by bio three-dimensional printing in mini-pigs.

Yamasaki A1, Kunitomi Y2, Murata D3, Sunaga T4, Kuramoto T4, Sogawa T4, Misumi K1.

Abstract

Osteoarthritis is a major joint disease that has been extensively investigated in humans and in model animals. In this study, we examined the regeneration of articular cartilage and subchondral bone using artificial scaffold-free constructs composed of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (AT-MSCs) created using bio three-dimensional (3D) printing with a needle-array. Printed constructs were implanted into osteochondral defects created in the right femoral trochlear groove of six mini-pigs, using femoral defects created in the left femurs as controls. Repair within the defects was evaluated at 3 and 6 months post-implantation using computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR) imaging. The radiolucent volume (RV, mm3 ) in the defects was calculated using multi-planar reconstruction of CT images. MR images were evaluated based on a modified 2D- MOCART (magnetic resonance observation of cartilage repair tissue) grading system. Gross and microscopic pathology were scored according to the ICRS (International Cartilage Repair Society) scale at 6 months after implantation. The percentage RV at 3 months postoperation was significantly lower in the implanted defects than in the controls, whereas total scores based on the MOCART system were significantly higher in the implanted defects as compared with the controls. Although there were no statistical differences in the gross scores, the average histological scores were significantly higher in the implanted defects than in the controls. To our knowledge, this is the first report to suggest that artificial scaffold-free 3D-printed constructs of autologous AT-MSCs can be aid in the osteochondral regeneration in pigs. This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID: 30561041
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان