جستجو
ورود
  28 خرداد 1398

  پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مشتق از چربی اتولوگ برای درمان بیماری های کبدی

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

در حال حاضر، موثرترین درمان برای بیماری های کبدی، پیوند کبد است اما استفاده از آن به دلیل کمبود اهدا کننده کبد، دلایل اقتصادی و نیاز به سرکوب ایمنی به صورت طولانی مدت با محدودیت مواجه است. پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) یک جایگزین امیدوار کننده را برای درمان پاتولوژی های کبدی هم در طب انسانی و هم در دامپزشکی ارائه کرده است. به طور جالب، این پاتولوژی ها به نظر می رسد که پروفایل بالینی و پاتولوژی مشترکی را در انسان  و گونه های سگ سان نشان می دهند، به همین دلیل، سگ ها ممکن است به خودی خود مدلی برای بررسی های بالینی در انسان ها باشند. هدف این مطالعه شناسایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی سگ(cADSCs) و مقایسه آن ها با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی انسانی(hADSCs) به منظور حمایت از کاربرد مدل سگی در سلول درمانی های بیماری های کبدی بود. هم cADSCs و هم hADSCs با موفقیت از نمونه های بافت چربی جداسازی شدند. دو جمعیت سلولی مورفولوژی شبه فیبروبلاستی، بیان مارکرهای سطحی بنیادینگی و نرخ تکثیر یکسانی را نشان دادند. زمانی که توانایی تمایزی چند رده ای مورد ارزیابی قرار گرفت، cADSCs پتانسیل چربی زایی پایین تر و تمایز استخوان زایی بالاتری را در مقایسه با سلول های انسانی نشان دادند. هر دو جمعیت سلولی زمانی که در PBS و در دمای کنترل شده تا 72 ساعت نگهداری شدند، زنده مانی بالایی را نشان دهند که نشان می دهد امکان ذخیره سازی و حمل و نقل کوتاه مدت آن ها وجود دارد. علاوه بر این، ما کارایی پیوند ADSCهای اتولوگ را در سگ های مبتلا به بیماری های کبدی بررسی کردیم. همه جانوران عملکرد کبدی به طور قابل توجه بهبود یافته ای را نشان دادند که بوسیله سطح پایین تر بیومارکرهای کبدی بعد از پیوند سلولی و ارزیابی نمونه های سیتولوژیک مشخص شد. به نظر می رسد که این اثرات سودمند با ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مربوط باشد. بنابراین ما بر این باوریم که چنین رویکردی می تواند نقطه شروعی برای کاربرد این نتایج مطالعات بالینی انسانی در آینده باشد.

Int J Mol Sci. 2018 Dec 15;19(12). pii: E4064. doi: 10.3390/ijms19124064.

Therapeutic Potential of Autologous Adipose-Derived Stem Cells for the Treatment of Liver Disease.

Gardin C1,2, Ferroni L3,4, Bellin G5,6, Rubini G7, Barosio S8, Zavan B9,10.

Abstract

Currently, the most effective therapy for liver diseases is liver transplantation, but its use is limited by organ donor shortage, economic reasons, and the requirement for lifelong immunosuppression. Mesenchymal stem cell (MSC) transplantation represents a promising alternative for treating liver pathologies in both human and veterinary medicine. Interestingly, these pathologies appear with a common clinical and pathological profile in the human and canine species; as a consequence, dogs may be a spontaneous model for clinical investigations in humans. The aim of this work was to characterize canine adipose-derived MSCs (cADSCs) and compare them to their human counterpart (hADSCs) in order to support the application of the canine model in cell-based therapy of liver diseases. Both cADSCs and hADSCs were successfully isolated from adipose tissue samples. The two cell populations shared a common fibroblast-like morphology, expression of stemness surface markers, and proliferation rate. When examining multilineage differentiation abilities, cADSCs showed lower adipogenic potential and higher osteogenic differentiation than human cells. Both cell populations retained high viability when kept in PBS at controlled temperature and up to 72 h, indicating the possibility of short-term storage and transportation. In addition, we evaluated the efficacy of autologous ADSCs transplantation in dogs with liver diseases. All animals exhibited significantly improved liver function, as evidenced by lower liver biomarkers levels measured after cells transplantation and evaluation of cytological specimens. These beneficial effects seem to be related to the immunomodulatory properties of stem cells. We therefore believe that such an approach could be a starting point for translating the results to the human clinical practice in future.

PMID: 30558283
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان