جستجو
ورود
  28 خرداد 1398

  مدیفیکاسیون جمعیت سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در یک مدل زنوگرافت مولتیپل میلومای اولیه

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

مولتیپل میلوما(MM) یک بدخیمی خونی مشخص شوند بوسیله تکثیر کلونی پلاسما سل های غیر طبیعی است. مولتیپل میلوما، هموستازی سلول های نیچ استخوانی مانند استئوکلاست ها و استئوبلاست ها که مسئول حفظ استخوان هستند را بر هم می زند  و می تواند منجر به از دست رفتن استخوان و هایپرکلسیمی شود، و هم چنین هموستازی سلول های ایمنی طبیعی را بهم می زند و منجر به نقص ایمنی و کم خونی می شود. استئوبلاست ها بخشی از جمعیت سلولی تمایز یافته از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی به سایر سلول ها مانند آدیپوسیت ها و کندروسیت ها نیز تبدیل می شوند. مشاهده شده است که آدیپوسیت ها رشد مولتیپل میلوما را بوسیله افزایش بقای آن ها و مقاومت آن ها به شیمی درمانی افزایش می دهد. از آن جایی که آدیپوسیت ها از سلول های بنیادی مزانشیمی منشا می گیرند، درک تغییرات اولیه آن ها در جمعیت سلول های بنیادی مزانشیمی طی پیشرفت بیماری از اهمیت بارزی برخوردار است و ممکن است به تشخیص زودهنگام مولتیپل میلوما کمک کند. در این جا، ما تغییرات جمعیت سلول های بنیادی مزانشیمی را در نیچ استخوان و در مدل های in vivo مولتیپل میلوما ارزیابی کردیم. نتایج ما نشان داد که قبل از یکی شدن قابل مشاهده مولتیپل میلوما در نیچ استخوان، نسبت جمعیت سلول های بنیادی مزانشیمی به طور قابل توجهی کاهش می یابد، در حالی که افزایش قابل توجهی در ژن های مربوط به آدیپوسیت ها مانند بیان PPARγ و CEBPα بروز می کند، بدون این که تفاوتی در تمایز استخوانی وجود داشته باشد. این نتایج نشان می دهد که نیچ استخوان به یک مغز استخوان چرب تغییر ماهیت می دهد که یک ریز محیط مناسب را برای مولتیپل میلوما می سازد. این امر ما را ترغیب به غربالگری بری شناسایی آدیپوکین های تغییر یافته در سروم مدل های موشی و زنده مولتیپل میلوما کرد. چنین تغییراتی می تواند منعکس کننده نشانه های اولیه مولتیپل میلوما باشد و به طور بالقوه ای به عنوان بیومارکر برای تشخیص این بیماری استفاده شود.

Biochem Biophys Res Commun. 2018 Dec 12. pii: S0006-291X(18)32613-5. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.11.178. [Epub ahead of print]

Modification of the bone marrow MSC population in a xenograft model of early multiple myeloma.

Berlier JL1, Rethnam M2, Banu Binte Abdul Majeed A2, Suda T3.

Abstract

Multiple myeloma (MM) is a hematological malignancy characterized by clonal proliferation of abnormal plasma cells. MM dysregulates the homeostasis of the bone niche cells like osteoclasts and osteoblasts, responsible for the bone maintenance leading to bone loss and hypercalcemia, as well as the normal immune cells leading to immunodeficiency and anemia. Osteoblasts are part of the cell population differentiating from mesenchymal stem cells (MSC). MSC also gives rise to other cell types such as adipocytes and chondrocytes. It has been observed that adipocytes support MM growth by increasing its survival and chemo-resistance. As adipocytes originate from MSC, the understanding of early modifications in the MSC population during the disease progression is of paramount importance and may help for early diagnosis of MM. Herein, we have evaluated the modification of the MSC population in the bone niche in an in vivo model of MM. Our results showed that before an observable engraftment of MM in the bone niche, the proportion of MSC population is significantly decreased, while a significant increase in adipocyte related genes such as PPARγ and CEBPα expression appears, with no difference in osteogenic differentiation. These results suggest that the bone niche is switching to a "fatty" marrow which would create an adequate microenvironment for MM. This led us to screen for and identify modulated adipokines in the sera of this in vivo MM-mice model. Such changes could reflect early signs of MM and potentially be exploited as detection biomarkers of the disease.

PMID: 30553454
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان