جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  پری سیت برای ترمیم درمانی استخوان

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

علاوه بر عملکردهای بدوی در رگزایی و تنظیم فشار خون، پری سیت های ریز عروق دارای یک پتانسیل بازسازی بافتی خفته هستند که می تواند در کشت و بدنبال تبدیل به سلول های بنیادی مزانشیمی آشکار گردد. با داشتن پتانسیل استخوان زایی زیاد، پری سیت ها و سایر سلول های پیرامون عروقی مربوطه استخراج شده از بافت چربی، منبع سلولی بالقوه و فراوانی را برای مهندسی بهبود یافته بافت استخوان ارائه می کنند و درمان های سلولی بهبود یافته ای از شکستگی ها و سایر نواقص استخوانی ارائه می دهند. استفاده از سنجش های متنوع درون تنی تشکیل استخوان که شامل استخوان زایی پاکت عضلانی موشی و ترمیم استخوان جمجمه، ادغام شدن مهره های رت و سگ و بهبود شکستگی های جوش نخورنده رتی است، ارجحیت سلول های پیرامون عروقی خالص سازی شده را برای تولید یا باز تولید اسکلتی ثابت کرده است. با این وجود به رغم مشاهدات شگفت انگیز و برخلاف پتانسیل استخوان سازی قوی اندوژن، سلول های پیرامون عروقی لزوما به صورت غیر مستقیم منجر به بازسازی استخوان می شوند که از طریق فراخواندن فاکتورهای ترشج شده بوسیله پیش سازهای استخوانی موضعی است.

Adv Exp Med Biol. 2018;1109:21-32. doi: 10.1007/978-3-030-02601-1_3.

Pericytes for Therapeutic Bone Repair.

Meyers CA1, Casamitjana J2, Chang L1, Zhang L1, James AW3,4, Péault B5,6.

Abstract

Besides seminal functions in angiogenesis and blood pressure regulation, microvascular pericytes possess a latent tissue regenerative potential that can be revealed in culture following transition into mesenchymal stem cells. Endowed with robust osteogenic potential, pericytes and other related perivascular cells extracted from adipose tissue represent a potent and abundant cell source for refined bone tissue engineering and improved cell therapies of fractures and other bone defects. The use of diverse bone formation assays in vivo, which include mouse muscle pocket osteogenesis and calvaria replenishment, rat and dog spine fusion, and rat non-union fracture healing, has confirmed the superiority of purified perivascular cells for skeletal (re)generation. As a surprising observation though, despite strong endogenous bone-forming potential, perivascular cells drive bone regeneration essentially indirectly, via recruitment by secreted factors of local osteo-progenitors.

PMID: 30523587
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان