جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  زیست مواد به تمایز و بلوغ سلول های بنیادی پرتوان القایی کمک می کنند

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

مهندسی و بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک بالغ را برای بدست آوردن توانایی تمایز به هر نوع رده سلولی که آن ها سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) می نامند، تمایز می دهد. این سلول های iPS با توجه پتانسیل خود نوزایی و تمایزی نامحدود؛ می توانند بسیاری از نیازهای موجود در زمینه طب بازساختی، مهندسی بافت، مدل سازی بیماری ها، نانوتکنولوژی و کشف داروها را مرتفع سازند. ساخت زیست مواد با تکامل سریع تکنولوژی ها، همه کاره بودن آن ها و استفاده از آن ها در طب بازساختی و مهندسی بافت را افزایش داده است و انقلابی را در تحقیقات زیست شناسی سلول های بنیادی ایجاد کرده است که مربوط به ویژگی آن ها در هدایت فرایندهای تکثیر، تمایز و ریخت زایی است. ترکیب پلت فرم های کشت معمول iPSCها با زیست مواد به حل محدودیت های مربوط به تولید، تکثیر و بلوغ آن ها کمک می کند و در نتیجه می تواند کاربرد بالینی iPSCها را بهبود ببخشد. مطالعه حاضر به طور خلاصه به تکنیک های بازبرنامه ریزی برای تولید iPSCها می پردازد و روی چندین زیست ماده که تمایز iPSCها به چندین نوع سلول مختلف در ارتباط با مهندسی بافت/ طب بازساختی را هدایت می کنند، فوکوس می کند.

J Cell Physiol. 2018 Nov 22. doi: 10.1002/jcp.27769. [Epub ahead of print]

Biomaterial aided differentiation and maturation of induced pluripotent stem cells.

Velmurugan BK1, Bharathi Priya L2, Poornima P3, Lee LJ4, Baskaran R4.

Abstract

Engineering/reprogramming differentiated adult somatic cells to gain the ability to differentiate into any type of cell lineage are called as induced pluripotent stem cells (iPSCs). Offering unlimited self-renewal and differentiation potential, these iPSC are aspired to meet the growing demands in the field of regenerative medicine, tissue engineering, disease modeling, nanotechnology, and drug discovery. Biomaterial fabrication with the rapid evolution of technology increased their versatility and utility in regenerative medicine and tissue engineering, revolutionizing the stem cell biology research with the property to guide the process of proliferation, differentiation, and morphogenesis. Combining traditional culture platforms of iPSC with biomaterials aids to overcome the limitations associated with derivation, proliferation, and maturation, thereby could improve the clinical translation of iPSC. The present review discusses in brief about the reprogramming techniques for the derivation iPSC and details on several biomaterial guided differentiation of iPSC to different cell types with specific relevance to tissue engineering/regenerative medicine.

PMID: 30565686
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان