جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  سلول های B تنظیمی و پیشرفت ها در پیوند

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

اثرات زیر مجموعه های سلولی B با فعالیت تنظیمی روی پاسخ ایمنی به یک آلوگرافت، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این جا ما عنلکرد و پیام رسانی سلول های B تنظیمی(Bregs) و اثرات بالقوه آن ها روی پیوند را خلاصه کرده ایم. این سلول ها قادر به سرکوب سیستم ایمنی به طور مستقیم و از طریق برهمکنش های لیگاند-گیرنده و غیر مستقیم از طریق ترشح سیتوکین های سرکوب کننده ایمنی(بویژه اینترلوکین 10) هستند. در مدل های جانوری آزمایشگاهی؛ سلول های B تنظیم کننده اینترلوکین 10 که به طور گسترده ای مطالعه شده اند، مزیت های درمانی منحصربفردی را در زمینه پیوند نشان داده اند. علاوه بر این، انتقال سازشی زیر مجموعه های سلول B دارای فعالیت تنظیمی ممکن است رویکرد جدیدی را برای افزایش بقای آلوگرافت ها ارائه کند. مشاهدات بالینی اخیر روی درمان های موجود که سلول های B را هدف قرار می دهند نشان داده است که Bregها نقش مهمی را در تحمل ایمنی بازی می کنند و انتظار می رود که این سلول ها هدف جدیدی برای ایمنی درمانی بیماری های مربوط به پیوند باشند.

J Leukoc Biol. 2018 Dec 13. doi: 10.1002/JLB.5RU0518-199R. [Epub ahead of print]

Regulatory B cells and advances in transplantation.

Li J1, Luo Y1, Wang X2, Feng G1.

Abstract

The effects of B cell subsets with regulatory activity on the immune response to an allograft have evoked increasing interest. Here, we summarize the function and signaling of regulatory B cells (Bregs) and their potential effects on transplantation. These cells are able to suppress the immune system directly via ligand-receptor interactions and indirectly by secretion of immunosuppressive cytokines, particularly IL-10. In experimental animal models, the extensively studied IL-10-producing B cells have shown unique therapeutic advantages in the transplant field. In addition, adoptive transfer of B cell subsets with regulatory activity may reveal a new approach to prolonging allograft survival. Recent clinical observations on currently available therapies targeting B cells have revealed that Bregs play an important role in immune tolerance and that these cells are expected to become a new target of immunotherapy for transplant-related diseases.

PMID: 30548970
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان