جستجو
ورود
  28 خرداد 1398

  درمان گیرنده آنتی ژن کایمریک CD19 برای لنفومای سلول های B مهاجم و مقاوم

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

هدف:

 CAR T سل درمانی هدایت شده ضد CD19 اثر قابل توجهی روی درمان لنفومای غیر هاجکین سلول های B مهاجم و غیر حساس به شیمی درمانی(B-NHL) داشته است. در حال حاضر دو محصول مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA)  برای درمان این بیماران در دسترس است و انتظار می رود که طی ماه های آینده محصول دیگری نیز مورد تایید قرار گیرد. سوالی که وجود دارد این است: آیا یک محصول تجربی یا بهینه برای بیماران وجود دارد؟ با این حال، جواب این سوال پیچیده تر از آن است که بسادگی بین کارایی گزارش شده و نتایج سمیت تعادل برقرار کند.

طراحی:

 این مطالعه مروری فاکتورهای مخدوش کننده بالقوه مربوط به سه محصول و کارآزمایی های بالقوه محوری آنها را مشخص می کند و ملاحظات اضافی درباره قابلیت اطمینان تولید و هزینه های کلی که باید در هنگام ارزیابی یک محصول در مقابل دیگر محصولات مورد توجه قرار گیرد، را برجسته می کند. هم چنین این مطالعه جهت هایی که به موجب آن ها این زمینه تحقیقاتی رو به جلو حرکت می کند و استراتژی هایی که برای بهبودی کارایی و هم چنین سمیت مورد ارزیابی قرار می گیرند را مورد بررسی قرار می دهد.

جمع بندی:

از آنجا که یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه طرفه بعید است، ممکن است محصول براساس نتایج حاصل از مراکز درمانی که دارای همه سه محصول هستند، انتخاب شود. اما با گذشت زمان، که این نتایج در دسترس هستند، به احتمال زیاد این امر منسوخ خواهد شد، زیرا با توجه به تکامل سریع این زمینه، احتمالا محصول بعدی شناسایی خواهد شد.

J Clin Oncol. 2018 Dec 13:JCO1801457. doi: 10.1200/JCO.18.01457. [Epub ahead of print]

CD19 Chimeric Antigen Receptor Therapy for Refractory Aggressive B-Cell Lymphoma.

Jacobson CA1.

Abstract

PURPOSE:

Anti-CD19-directed chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy has had a resounding effect on the treatment of chemotherapy-insensitive aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma (B-NHL). There are now two US Food and Drug Administration (FDA)-approved products available for treating these patients, and a third product is expected to be approved in the coming months. The question remains: Is there a preferred or best product for my patient? However, answering that question is more complicated than simply balancing the reported efficacy and toxicity results.

DESIGN:

This review outlines potential confounding factors involving the three products and their pivotal clinical trials and highlights additional considerations of manufacturing reliability and overall cost that must be considered when weighing one product against another. It will also review the directions in which the field is moving and strategies being examined to improve efficacy as well as toxicity.

CONCLUSION:

Because a randomized three-arm clinical trial is unlikely, a product may have to be chosen on the basis of results from treatment centers that have experience with all three products. But by the time those results are available, they are likely to be outdated because, given the rapid evolution of the field, the next product will probably have been identified.

PMID: 30557517
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان