جستجو
ورود
  28 خرداد 1398

  CAR T سل درمانی بدخیمی های غیر خون ساز: انحراف از مسیر موفقیت بالینی

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های T مهندسی شده برای گیرنده آنتی ژن کایمریک(CAR) یک دستاورد بزرگ در پزشکی بازساختی ارائه داده اند. در این استراتژی، لنفوسیت های T خود بیمار به صورت ژنتیکی بازبرنامه ریزی می شوند تا یک گیرنده سنتتیک را کد کنند که به یک آنتی ژن توموری متصل می شود و اجازه می دهد که سلول های T، سلول های سرطانی بیان کننده آنتی ژن را بکشند. در نتیجه پاسخ های کامل و با دوام در افرادی که به درمان های استاندارد مقاوم هستند، CAR T سل درمانی بر علیه پروتئین CD19 به عنوان درمانی برای لوکمیای لنفوبلاستیک حاد بالغ کودکان و جوانان و لنفومای سلول های بزرگ B منتشره، بوسیله سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA)  مورد تایید قرار گرفت. کارآزمایی های انسانی CAR T سل درمانی هایی که CD19‌یا آنتی ژن بلوغ سلول B‌ را در مولتیپل میلوما هدف قرار می دهند نیز موفقیت های اولیه ای را گزارش کرده اند. با این حال، نمایش واضح و به طور دائم تکرار شدنی کارایی بالینی CAR T سل درمانی در مورد تومورهای جامد هنوز گزارش نشده است. در این جا، ما تاریخچه و وضعیت CAR T سل درمانی برای تومورهای جامد، تعیین کننده های پاسخ و مقاومت ذاتی به سلول های T بالقوه و هم چنین موانع برونی برای موفقیت این رویکرد برای بدخیمی های غیر خونی بیشتر شایع را مرور خواهیم کردیم. علاوه بر این، ما استراتژی ها و نوآوری های اخیر را با هدف تقویت پتانسیل CAR T سل ها در مواجه با موانع متعدد سرکوب کننده موجود در ریز محیط توموری جامد خلاصه سازی می کنیم. پیشرفت ها در زمینه زیست شناسی CAR T سل  طی سال های پیش رو در زمینه بی خطر بودن، قابل اطمینان بودن و کارایی علیه سرطان های غیر خونی در نهایت تعیین خواهد کرد چگونه T سل درمانی سازشی مبدل می تواند جنگ گسترده تری علیه سرطان باشد.

Front Immunol. 2018 Dec 3;9:2740. doi: 10.3389/fimmu.2018.02740. eCollection 2018.

CAR T Cell Therapy of Non-hematopoietic Malignancies: Detours on the Road to Clinical Success.

Long KB1, Young RM2,3, Boesteanu AC2, Davis MM2,4, Melenhorst JJ2,3,4, Lacey SF2,3,4, DeGaramo DA1, Levine BL2,4, Fraietta JA2,3,4.

Abstract

Chimeric antigen receptor (CAR)-engineered T cells represent a breakthrough in personalized medicine. In this strategy, a patient's own T lymphocytes are genetically reprogrammed to encode a synthetic receptor that binds a tumor antigen, allowing T cells to recognize and kill antigen-expressing cancer cells. As a result of complete and durable responses in individuals who are refractory to standard of care therapy, CAR T cells directed against the CD19 protein have been granted United States Food and Drug Administration (FDA) approval as a therapy for treatment of pediatric and young adult acute lymphoblastic leukemia and diffuse large B cell lymphoma. Human trials of CAR T cells targeting CD19 or B cell maturation antigen in multiple myeloma have also reported early successes. However, a clear and consistently reproducible demonstration of the clinical efficacy of CAR T cells in the setting of solid tumors has not been reported to date. Here, we review the history and status of CAR T cell therapy for solid tumors, potential T cell-intrinsic determinants of response and resistance as well as extrinsic obstacles to the success of this approach for much more prevalent non-hematopoietic malignancies. In addition, we summarize recent strategies and innovations that aim to augment the potency of CAR T cells in the face of multiple immunosuppressive barriers operative within the solid tumor microenvironment. Advances in the field of CAR T cell biology over the coming years in the areas of safety, reliability and efficacy against non-hematopoietic cancers will ultimately determine how transformative adoptive T cell therapy will be in the broader battle against cancer.

PMID: 30559740
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان