جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  افکتورهای موثر: چگونه سلول های T به سیستم عصبی مرکزی دست یافته و به آن نفوذ می کنند

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

کارآزمایی های بالینی متعدد فاز دو و سه نشان داده اند که ایمنی درمانی می تواند پاسخ های هدف را در بدخیمی های مقاوم در تومورهای خارج از سیستم عصبی مرکزی ایجاد کند. در بخش بزرگی، سلول های T‌افکتور برخی از کارایی های ضد توموری را در این کارآزمایی ها میانجی گری می کنند و سلول های T ضد توموری دارای پتانسیل می توانند از طریق واکسیناسیون، بلوک کردن چک پوینت ایمنی، انتقال سازشی و دستکاری های ژنتیکی تولید شوند. با این حال، سلول های T‌فعال شده هنوز هم باید جابجا شده، نفوذ کنند و به منظور میانجی گری تخریب تومور در آن جا باقی بمانند. این نیازها برای کارایی بیشتر، منجر به چالش های منحصربفردی در ایمنی درمانی تومورهای مغزی شده است که به دلیل موانع آناتومیکی خاص و جمعیت های سلول های ایمنی خاص درون سیستم عصبی مرکزی است که در جهت محدود کردن ایمنی عمل می کنند. هم بیماری های اتوایمن و هم بیماری عفونی سیستم عصبی مرکزی اطلاعات با ارزشی را در مورد نحوه مهاجرت موفقیت آمیز سلول های T به سیستم عصبی مرکزی ارائه می دهند و سپس پاسخ های ایمنی پایداری را به ارمغان می آورند. در این مطالعه مروری، ما مشترکات در بازوی تهاجمی ایمنی به مغز برای اتوایمنی، عفونت و ایمنی درمانی را به منظور شناسایی فاکتورهای کلیدی دخیل در پاسخ های ایمنی ارزیابی خواهیم کرد.

Pharmacol Ther. 2018 Dec 14. pii: S0163-7258(18)30229-8. doi: 10.1016/j.pharmthera.2018.12.007. [Epub ahead of print]

Effective Effectors: How T cells Access and Infiltrate the Central nervous System.

Congdon KL1, Sanchez-Perez LA1, Sampson JH2.

Abstract

Several Phase II and III clinical trials have demonstrated that immunotherapy can induce objective responses in otherwise refractory malignancies in tumors outside the central nervous system. In large part, effector T cells mediate much of the antitumor efficacy in these trials, and potent antitumor T cells can be generated through vaccination, immune checkpoint blockade, adoptive transfer, and genetic manipulation. However, activated T cells must still traffic to, infiltrate, and persist within tumor in order to mediate tumor lysis. These requirements for efficacy pose unique challenges for brain tumor immunotherapy, due to specific anatomical barriers and populations of specialized immune cells within the central nervous system that function to constrain immunity. Both autoimmune and infectious diseases of the central nervous system provide a wealth of information on how T cells can successfully migrate to the central nervous system and then engender sustained immune responses. In this review, we will examine the commonalities in the efferent arm of immunity to the brain for autoimmunity, infection, and tumor immunotherapy to identify key factors underlying potent immune responses.

PMID: 30557632
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان