جستجو
ورود
  28 خرداد 1398

  گرافت های مهندسی بافت شده از ماتریکس های خارج سلولی سلول زدایی شده انسانی: یک مطالعه سیستمیک و چشم اندازهای آینده

تاریخ انتشار: جمعه 21 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

مهندسی بافت و طب بازساختی شامل مواد مصنوعی و زیستی بسیار مختلفی است که به وفور با داربست های کامپوزیتی تلفیق شده اند و می توانند با انواع مختلف سلول ها، سلول دار شوند. یکی از امیدوار کننده ترین داربست ها، ماتریکس های خارج سلولی آلوژن سلول زدایی و سپس سلول دار کردن آن ها با سلول های اتولوگ یا سلول های بنیادی به منظور ایجاد رویکردهای بالینی کاملا شخصی است. پروتکل های سلول زدایی به طور موثری مواد سلولی ایمنی زا را بر می دارند و ECM غیر ایمنی زا را حفظ می کنند که این ECM به دلیل ساختارش و فاکتورهای زیست فعالی که دارد مملو از عملکردهای القایی/تمایزی خاص است. در مقاله حاضر، ما تاریخچه موجود در مورد تکوین گرافت ها از بافت ها/اندام های انسانی سلول زدایی شده را مرور می کنیم. بافت های انسانی ممکن است نه تنها از طریق جراحی بدست آیند بلکه از اجساد نیز بدست می آیند و همین امر اجازه ایجاد بیوبانک های بافتی انسان از طریق برنامه های اهدای بدن را می دهد. بسیاری از بافت ها و اندام های انسانی مانند غضروف، استخوان، عضلات اسکلتی، تاندون، بافت چربی، قلب، عروق، ریه، پالپ دندان، روده، کبد، پانکراس، کلیه، گنادها، رحم، محصولات تولد انسانی، قرنیه و اعصاب محیطی برای اهداف مهندسی بافت سلول زدایی شده اند. سلول دار کردن مجدد آزمایشگاهی با استفاده از انواع مختلف سلول ها و رویکردها(کشت کردن، تزریق کردن و پرفیوژ کردن) نیز گزارش شده است. برعکس، مطالعات در مورد رفتارهای درون تنی نیز به ندرت ارائه شده است. در واقع چالش های آینده توسعه گرافت های انسانی است که به طور کامل در تمامی جنبه های ساختاری/عملکردی به کار گرفته شوند.

Int J Mol Sci. 2018 Dec 18;19(12). pii: E4117. doi: 10.3390/ijms19124117.

Tissue-Engineered Grafts from Human Decellularized Extracellular Matrices: A Systematic Review and Future Perspectives.

Porzionato A1,2, Stocco E3, Barbon S4, Grandi F5, Macchi V6,7, De Caro R8,9.

Abstract

Tissue engineering and regenerative medicine involve many different artificial and biologic materials, frequently integrated in composite scaffolds, which can be repopulated with various cell types. One of the most promising scaffolds is decellularized allogeneic extracellular matrix (ECM) then recellularized by autologous or stem cells, in order to develop fully personalized clinical approaches. Decellularization protocols have to efficiently remove immunogenic cellular materials, maintaining the nonimmunogenic ECM, which is endowed with specific inductive/differentiating actions due to its architecture and bioactive factors. In the present paper, we review the available literature about the development of grafts from decellularized human tissues/organs. Human tissues may be obtained not only from surgery but also from cadavers, suggesting possible development of Human Tissue BioBanks from body donation programs. Many human tissues/organs have been decellularized for tissue engineering purposes, such as cartilage, bone, skeletal muscle, tendons, adipose tissue, heart, vessels, lung, dental pulp, intestine, liver, pancreas, kidney, gonads, uterus, childbirth products, cornea, and peripheral nerves. In vitro recellularizations have been reported with various cell types and procedures (seeding, injection, and perfusion). Conversely, studies about in vivo behaviour are poorly represented. Actually, the future challenge will be the development of human grafts to be implanted fully restored in all their structural/functional aspects.

PMID: 30567407
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان