جستجو
ورود
  28 خرداد 1398

  سلول های اندوتلیالی مشتق از hiPSC ها و پلت فرم میکروفلوئیدیک آزمایشگاهی برای ارزیابی رگزایی مبتنی بر زیست مواد

تاریخ انتشار: جمعه 21 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

مدل های رگزایی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) یک فرصت منحصربفرد را برای پلت فرم های مختص بیماران و مطالعه فرایندهای پیچیده رگزایی و پاسخ سلول های اندوتلیالی به زیست مواد و تغییرات بیوفیزیکی در یک ریز محیط تعریف شده فراهم می آورند. ما یک روش بهبود یافته را برای تمایز hiPSCها به جمعیت سلول های اندوتلیالی CD31+ (hiPSC-ECs) با استفاده از یک محیط ساده پایه از پرتوانی تا مراحل نهایی تمایز ارائه می کنیم.این پروتکل، سلول های اندوتلیالی را تولید می کند که در ارزیابی های صورت گرفته بدنبال خالص سازی از نظر عملکردی مناسب بودند. بدنبال آن، یک مدل رگزایی آزمایشگاهی بوسیله کپسوله کردن hiPSC-ECها درون یک ماتریکس اسید هیالورونیکی(HyA) قابل تنظیم و دارای فاکتورهای رشد ایجاد شد که شبکه های با ثبات و شبه مویرگی را شکل داد که به محرک های محیطی پاسخ می دهند. پرفیوژن شبکه ها با استفاده از دانه های فلورسنت در یک سیستم میکروفلوئیدیک طراحی شده برای مطالعه رگزایی نشان داده شد. ترکیب hiPSC-ECها، هیدروژل الهام گرفته از طبیعت و پلت فرم میکروفلوئیدیک یک بستر منحصربفرد را برای ارزیابی سریع عملکرد زیست مواد رگزا ایجاد می کند.

Biomaterials. 2018 Nov 28;194:73-83. doi: 10.1016/j.biomaterials.2018.11.032. [Epub ahead of print]

A combined hiPSC-derived endothelial cell and in vitro microfluidic platform for assessing biomaterial-based angiogenesis.

Natividad-Diaz SL1, Browne S1, Jha AK2, Ma Z1, Hossainy S2, Kurokawa YK3, George SC4, Healy KE5.

Abstract

Human induced pluripotent stem cell (hiPSC) derived angiogenesis models present a unique opportunity for patient-specific platforms to study the complex process of angiogenesis and the endothelial cell response to biomaterial and biophysical changes in a defined microenvironment. We present a refined method for differentiating hiPSCs into a CD31 + endothelial cell population (hiPSC-ECs) using a single basal medium from pluripotency to the final stage of differentiation. This protocol produces endothelial cells that are functionally competent in assays following purification. Subsequently, an in vitro angiogenesis model was developed by encapsulating the hiPSC-ECs into a tunable, growth factor sequestering hyaluronic acid (HyA) matrix where they formed stable, capillary-like networks that responded to environmental stimuli. Perfusion of the networks was demonstrated using fluorescent beads in a microfluidic device designed to study angiogenesis. The combination of hiPSC-ECs, bioinspired hydrogel, and the microfluidic platform creates a unique testbed for rapidly assessing the performance of angiogenic biomaterials.

PMID: 30583150
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان