پیوند جوانه کبدی در رت ها

جمعه، 21 دی 1397 | Article Rating

مقدمه:

 پژوهش ها در ساخت اندام با استفاده از ماتریکس خارج سلولی، صفحات سلولی یا ارگانوئیدها با پیشرفت مواجه بوده است. بافت کبدی انسانی با استفاده از زیست پرینترهای سه بعدی ساخته شده اند و شواهد نشان داده است که جوانه کبدی تولید شده در شرایط آزمایشگاهی در مدل های کبدی جونده بهتر نیز شده اند. این مطالعه مراحلی از تکوین اندام های جنینی رت و ساختار کبدی را توصیف می کند و آخرین دستاوردها در زمینه پیوند ارگانوئیدهای کبدی را مرور می کند.

روش ها:

 نویسندگان رویکردهای را برای خلق یک صفحه متحرک برای استفاده در ریز جراحی آزمایشگاهی در رت ها ایجاد کرده اند. یک لوب کبدی به صورت عمودی با استفاده از گاز پانسمان فیکس شد و بوسیله یک نخ بخیه 0-6 در خط بریدگی مسدود شد، پارانشیم بریده شد، عروق اصلی بسته شدند تا یک صفحه تشریح شده ایجاد شود. بافت مسدود شده به دقت تشریح شد. هموستازی مورد نیاز نبود و اجزای کبدی روی بستر تشریح شده حفظ شدند. این بستر بوسیله آمنتوم پوشیده شد.

نتایج: با استفاده از این مدل، ما کبد جنینی یا یک ارگانوئید کبدی زیست پرینت شده سه بعدی را پیوند کردیم. این روش ریز جراحی ایجاد یک بستر پارانشیمی کبدی سالم را مقدور ساخت. هیچ خون ریزی مشاهده نشد. اجزای کبدی پیوند شده با موفقیت به درون کبد پیوند شدند.

جمع بندی:

 این روش ممکن است یک محیط ضروری را برای رشد کبد با استفاده از جریان خون پورتال و شریانی ارائه دهد.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان