جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  پیوند جوانه کبدی در رت ها

تاریخ انتشار: جمعه 21 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

مقدمه:

 پژوهش ها در ساخت اندام با استفاده از ماتریکس خارج سلولی، صفحات سلولی یا ارگانوئیدها با پیشرفت مواجه بوده است. بافت کبدی انسانی با استفاده از زیست پرینترهای سه بعدی ساخته شده اند و شواهد نشان داده است که جوانه کبدی تولید شده در شرایط آزمایشگاهی در مدل های کبدی جونده بهتر نیز شده اند. این مطالعه مراحلی از تکوین اندام های جنینی رت و ساختار کبدی را توصیف می کند و آخرین دستاوردها در زمینه پیوند ارگانوئیدهای کبدی را مرور می کند.

روش ها:

 نویسندگان رویکردهای را برای خلق یک صفحه متحرک برای استفاده در ریز جراحی آزمایشگاهی در رت ها ایجاد کرده اند. یک لوب کبدی به صورت عمودی با استفاده از گاز پانسمان فیکس شد و بوسیله یک نخ بخیه 0-6 در خط بریدگی مسدود شد، پارانشیم بریده شد، عروق اصلی بسته شدند تا یک صفحه تشریح شده ایجاد شود. بافت مسدود شده به دقت تشریح شد. هموستازی مورد نیاز نبود و اجزای کبدی روی بستر تشریح شده حفظ شدند. این بستر بوسیله آمنتوم پوشیده شد.

نتایج: با استفاده از این مدل، ما کبد جنینی یا یک ارگانوئید کبدی زیست پرینت شده سه بعدی را پیوند کردیم. این روش ریز جراحی ایجاد یک بستر پارانشیمی کبدی سالم را مقدور ساخت. هیچ خون ریزی مشاهده نشد. اجزای کبدی پیوند شده با موفقیت به درون کبد پیوند شدند.

جمع بندی:

 این روش ممکن است یک محیط ضروری را برای رشد کبد با استفاده از جریان خون پورتال و شریانی ارائه دهد.

Magy Seb. 2018 Dec;71(4):163-169. doi: 10.1556/1046.71.2018.4.3.

[Liver bud transplantation in rats].

[Article in Hungarian; Abstract available in Hungarian from the publisher]

Kobayashi E1, Enosawa S1.

Abstract

in English, Hungarian

INTRODUCTION:

Research has made progress in organ fabrication using an extracellular matrix, cell sheets, or organoids. Human liver tissue has been constructed using a 3-dimensional (3D) bioprinter and showed evidence that an in vitro generated liver bud was reformed in a rodent liver model. This study describes the stages of development of rat fetal organs and liver structure and reviews recent progress in liver organoid transplantation.

METHODS:

The authors developed the procedures for creating a transected plane for use in experimental microsurgery in rats. A liver lobe was fixed vertically with gauze and it was ligated with 6-0 silk suture in the cut line; the parenchyma was cut, and major vessels were ligated to create the transected plane. The ligated tissue was carefully resected. Hemostasis was not required and hepatic components remained on the transected plane. The plane was covered by omentum.

RESULTS:

Using this model, we transplanted fetal liver or a 3D bioprinted liver organoid. This microsurgical method enabled creation of an intact liver parenchyma plane. No bleeding was observed. The transplanted liver components successfully engrafted on the liver.

CONCLUSION:

This method may provide an essential environment for growing liver using portal and arterial blood flow.

PMID: 30540511
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان