جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  چگونه مکانوبیولوژی در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سمت سرنوشت استئوبلاستی یا چربی دخیل است؟

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

مکانوبیولوژی نقش مهمی را در القای سیگنال های فیزیکی از محیط سلولی دینامیک به سمت مدیفیکاسیون های بیوشیمیایی بازی می کند و مسیرهای تمایزی خاص سلول را پیش می برد. سلول های بنیادی مزانشیمی در مغز استخوان یا در سایر بافت های مزانشیمی طبق بیان فاکتورهای رونویسی(TFs) تمایز خواهند یافت که متعهد شدن رده ای آن ها را کنترل می کنند. رفتن به سمت تمایز استخوانی یا چربی، هر دو به بیان فاکتورهای رونویسی و هم چنین ویژگی های مکانیکی نیچ سلول ها بستگی دارد که به فعال سازی مسیرهای پیام رسانی خاصی نیازمند است. فاکتورهای فیزیکی می توانند تغییرات قابل توجهی را در متعهد شدن رده ای دو پتانسیلی بین استخوان زایی و چربی زایی القا کنند. سفتی ماتریکس خارج سلولی پیرامون یک سلول، به میزان زیادی متفاوت است و از محیط سفت نزدیک به سطح استخوان با مناطق نرم در مغز استخوان متغیر است که می تواند مسیر تمایزی را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، بار مکانیکی از طریق ورزش نیز ممکن است به سمت استخوان زایی باشد و این در حالی است که شرایط نامناسب و بی تمرینی منجر به پیشبرد چربی زایی می شود.

J Cell Physiol. 2019 Jan 11. doi: 10.1002/jcp.28099. [Epub ahead of print]

How is mechanobiology involved in mesenchymal stem cell differentiation toward the osteoblastic or adipogenic fate?

Benayahu D1, Wiesenfeld Y1, Sapir-Koren R1.

Abstract

Mechanobiology plays a major role in transducing physical cues from the dynamic cellular environment into biochemical modifications that promote cell-specific differentiation paths. Mesenchymal stem cells in the bone marrow or in other mesenchymal tissues will differentiate according to the expression of transcription factors (TFs) that govern their lineage commitment. The favoring of either osteogenic or adipogenic differentiation relies on TF expression as well as mechanical properties of the cells' niche that are translated into the activation of certain signaling pathways. Physical factors can induce significant shifts in bipotential lineage commitment between osteogenesis and adipogenesis. The stiffness of the extracellular matrix (ECM) surrounding a cell, varying greatly from rigid environments close to the bone surface to softer regions in the bone marrow, can influence the path of differentiation. Additionally, mechanical loading through exercise appears to favor osteogenesis whereas disuse conditions seem to promote adipogenesis.

PMID: 30633367
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان