احیای غضروف زانو بر مبنای سلول

جمعه، 12 بهمن 1397 | Article Rating

هر چه بیماران ما در همه سنین از نظر فیزیکی فعال تر می شوند، وقوع آسیب های غضروف مفصلی نیز افزایش می یابد و منجر به درد و ناتوانی قابل توجه می شود. پاسخ های التهابی ذاتی غضروف مفصلی ضعیف است  است که به دلیل منبع عروقی محدود و ظرفیت پایین کندروسیت ها برای تقسیم است. مدیریت غیر جراحی برای آسیب های موضعی غضروف در اغلب بیماران موفقیت آمیز است. اما بیمارانی که به این مدیریت حفاظت کننده پاسخ نمی دهند ممکن است کاندیداهایی برای کی رویکرد ترمیمی یا بازسازی کننده غضروف باشند. نوع درمان در دسترس به متغیرهای متعدد خاص آسیب و خاص بیمار بستگی دارد. درمان های خط اول برای آسیب های غضروفی جداسازی شده نتایج بالینی خوبی را در بیماران بهبود یافته نشان داده اند اما معمولا غضروف را غضروف فیبرو ترمیم می کنند که سفتی زیاد و مقاومت زیاد و مشخصه های فرسایشی ضعیف تری دارد. پیشرفت ها در احیای غضروف بر مبنای سلول، ابزاری را در اختیار جراحان قرار داده است که آسیب های موضعی را با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی، کندروسیت ها و داربست های زیست تقلید و برای بهبود غضروف هیالینی درمان کنند.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان