سلول های بنیادی مشتق از بافت های دندانی

جمعه، 12 بهمن 1397 | Article Rating

سلول های بنیادی، سلول های تمایز نیافته ای هستند که در بخش های مختلف بدن قرار دارند. نقش اصلی سلول های بنیادی احیای بافت های آسیب دیده است. از زمان کشف سلول های بنیادی، آن ها بدلیل قابلیت تمایزی و بازسازی کنندگی شان توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. منبع اصلی سلول های بنیادی را مغز استخوان می دانند. با این حال، منابع مختلفی برای بدست آوردن سلول های بنیادی کشف شده اند. بافت های دندانی( یک منبع جدید برای سلول های بنیادی)، سلول هایی را ارائه می کنند که دارای مشخصه های سلول های بنیادی مزانشیمی مانند ساختار شبه فیبروبلاستی، بیان آنتی ژن های سطحی خاص سلول های بنیادی مزانشیمی، توانایی بازسازی، قابلیت تمایز چند رده ای و ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی هستند. سلول های بنیادی پالپ دندانی(DPSCs)، سلول های پیش ساز فولیکول دندانی(DFPCs)، سلول های بنیادی مشتق از پاپیلای رأسی(SCAP)، سلول های بنیادی زایای دندانی(TGSCs) و سلول های بنیادی لیگامنت پریودنتال(PDLSCs) و هم چنین سلول های بنیادی مشتق از دندان دسیدوایی کشیده شده(SHED)همگی سلول های بنیادی بافت دندانی هستند. سلول های بنیادی دندانی، مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی شبیه Stro-1، CD146، CD106، CD90، CD73، CD29 و CD13 را بیان می کنند. با این حال، آن ها مارکرهای سلول های بنیادی خون ساز مانند CD11b، CD45 و CD34 را بیان نمی کنند. سلول های بنیادی دندانی قادرند متحمل تمایز عضله ای، غضروفی، چربی، عصبی، استخوانی و دندانی شوند. به لطف این قابلیت های تمایزی سلول های بنیادی دندانی، آن ها می توانند به آسانی در طب بازساختی دستکاری شوند. سلول های بنیادی دندانی که می توانند بدون زحمت ترانسفکت شوند، می توانند در سلول درمانی نیز استفاده شوند. ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی دندانی آن ها را کاندیداهای مناسبی برای درمان اختلالات مربوط به ایمنی ساخته است. سلول های بنیادی دندانی با پتانسیل بالا مانند توانایی خود نوزایی، مشخصه های سلول های بنیادی مزانشیمی، تمایز چند رده ای و تعدیل ایمنی، ابزار امیدوار کننده ای برای مطالعات تمایزی درون تنی و برون تنی و هم چنین درمان اختلالات مربوط به ایمنی هستند.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان