جستجو
ورود
  01 شهریور 1398

  محیط شرطی بدست آمده از کشت سلول های بنیادی مزانشیمی،‌نسل جدید طب بازساختی

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

مطالعات اخیر نشان می دهد که نیروی ایجاد کننده اصلی پشت پرده فعالیت مشاهده شده در سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) فاکتورهای پاراکرین ترشح شده بوسیله این سلول ها است. این زیست مولکول ها از طریق مکانیسم های پیام رسانی پاراکرین وقایع ضد آپوپتوزی را نیز برای مهار تخریب بیشتر اندام آسیب دیده شروع می کنند. در مقایسه با شرایط فیزیولوژیکی طبیعی، یک گرادیان پاراکرینی افزایش یافته درون سیستم محیطی اندام های بیمار مشاهده می شود که مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی مختص بافت به سمت جایگاه عفونت یا آسیب را برای افزایش بهبودی تقویت می کند. بنابراین، استفاده از محیط شرطی مشتق از کشت های سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC-CM) می تواند در حفظ گرادیان افزایش یافته فاکتور پاراکرین بین اندام بیمار شده و نیچ سلول های بنیادی به منظور سرعت بخشیدن به فرایند ریکاوری مشارکت داشته باشد. بر مبنای اصول مکانیسم پیام رسانی پاراکرین، MSC-CM که از آن به عنوان سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی نیز نام برده می شود یک منبع غنی از فاکتورهای پاراکرین است و به طور گسترده ای برای طیف وسیعی از درمان های بازسازی کننده مانند انفارکته میوکاردی،‌ سکته، بازسازی استخوان، رشد مو و بهبود زخم مطالعه شده است. این مطالعه کاربردها و پیشرفت های تکنیکی موجود در مورد MSC-CM را با هدف برآورد پتانسیل آینده آن به عنوان یک عامل درمانی بازسازی کننده مورد تاکید قرار می دهد.

J Tissue Eng Regen Med. 2019 Jan 15. doi: 10.1002/term.2806. [Epub ahead of print]

Conditioned media serived from mesenchymal stem cell cultures: The next generation for regenerative medicine.

Gunawardena TNA1, Mohammad TR1, Abdullah BJJ2, Abu Kasim NH1.

Abstract

Recent studies suggest that the main driving force behind the therapeutic activity observed in mesenchymal stem cells (MSCs) are the paracrine factors secreted by these cells. These biomolecules also trigger anti-apoptotic events to prevent further degeneration of the diseased organ through paracrine signalling mechanisms. In comparison to the normal physiological conditions, an increased paracrine gradient is observed within the peripheral system of diseased organs which enhances the migration of tissue specific MSCs towards the site of infection or injury to promote healing. Thus, upon administration of conditioned media derived from mesenchymal stem cell cultures (MSC-CM) could contribute in maintaining the increased paracrine factor gradient between the diseased organ and the stem cell niche in order to speed up the process of recovery. Based on the principle of the paracrine signalling mechanism, MSC-CM, also referred as the secretome of the MSCs, is a rich source of the paracrine factors and are being studied extensively for a wide range of regenerative therapies such as myocardial infarction, stroke, bone regeneration, hair growth and wound healing. This article highlights the current technological applications and advances of MSC-CM with the aim to appraise its future potential as a regenerative therapeutic agent.

PMID: 30644175
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان