جستجو
ورود
  01 شهریور 1398

  اثرات بهبودی زخم قرنیه سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی منتقل شده درون ناقل ژل ویسکوالاستیک

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

آسیب های قرنیه متعدد اغلب منجر به نابینایی دایمی می شوند و چالش های بالینی را بر جای می گذارند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی(MSCs) و فاکتورهای ترشح شده آن ها(سکرتوم) برای ویژگی های ضد اسکاری، ضد التهابی و ضد رگزایی شان مورد مطالعه قرار گرفته اند. ما در صدد بودیم که سکرتوم لیوفلیزه شده سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC-S) را درون یک ژل ویسکوالاستیک ترکیب شده از اسید هیالورونیک(HA) و کندروئیتین سولفات(CS) به عنوان راهی برای تقویت اپی تلیزاسیون مجدد قرنیه و کاهش مشکلات بعد از آسیب های مکانیکی و شیمیایی قرنیه منتقل کنیم. ما فرض کردیم که انتقال MSC-S درون HA/CS اثرات بهبودی زخم را در مقایسه با MSC-S یا HA/CS‌ به تنهایی بهبود خواهد بخشید. نتایج نشان داد که یک کاربرد یک بار در روز MSC-S در HA/CS تکثیر سلول های اپی تلیالی و بهبود زخم بعد از آسیب قرنیه را تقویت می کند. هم چنین این فرایند تشکیل اسکار، رگزایی جدید و خونریزی بعد از سوختگی های آلکالینی قرنیه را کاهش داد. ما دریافتیم که ترکیب MSC-S و HA/CS بیان گیرنده های CD44 متمرکز شده با اسید هیالورونیک را افزایش داد که نشان می دهد که اثرات درمانی مشاهده شده بین MSC-S و HA/CS تا حدی  بوسیله تنظیم افزایشی گیرنده CD44 و فعال شدن بوسیله اسید هیالورونیک وساطت می شود. نتایج این مطالعه یک رویکرد تکرار پذیر و موثر را برای انتقال MSC-S به سطح چشم برای درمان آسیب های شدید قرنیه فراهم می کند.

Stem Cells Transl Med. 2019 Jan 15. doi: 10.1002/sctm.18-0178. [Epub ahead of print]

Corneal Wound Healing Effects of Mesenchymal Stem Cell Secretome Delivered Within a Viscoelastic Gel Carrier.

Fernandes-Cunha GM1, Na KS1,2, Putra I3, Lee HJ1, Hull S4, Cheng YC1, Blanco IJ1, Eslani M3, Djalilian AR3, Myung D1,4,5.

Abstract

Severe corneal injuries often result in permanent vision loss and remain a clinical challenge. Human bone marrow derived mesenchymal stem cells (MSCs) and their secreted factors (secretome) have been studied for their antiscarring, anti-inflammatory, and antiangiogeneic properties. We aimed to deliver lyophilized MSC secretome (MSC-S) within a viscoelastic gel composed of hyaluronic acid (HA) and chondroitin sulfate (CS) as a way to enhance corneal re-epithelialization and reduce complications after mechanical and chemical injuries of the cornea. We hypothesized that delivering MSC-S within HA/CS would have improved wound healing effects compared either MSC-S or HA/CS alone. The results showed that a once-daily application of MSC-S in HA/CS enhances epithelial cell proliferation and wound healing after injury to the cornea. It also reduced scar formation, neovascularization, and hemorrhage after alkaline corneal burns. We found that combining MSC-S and HA/CS increased expression of CD44 receptors co-localized with HA, suggesting that the observed therapeutic effects between the MSC-S and HA/CS are in part mediated by CD44 receptor upregulation and activation by HA. The results from this study demonstrate a reproducible and efficient approach for delivering the MSC-S to the ocular surface for treatment of severe corneal injuries. Stem Cells Translational Medicine 2019.

PMID: 30644653
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان