جستجو
ورود
  04 شهریور 1398

  وضعیت آینده ذخیره سازی سلول های بنیادی نوزادان

تاریخ انتشار: پنجشنبه 18 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

ذخیره سازی سلول های بنیادی نوزادان با تثبیت باتک های خون بند ناف در بیش از 25 سال قبل شروع شد. طی دوره ای نزدیک به سه دهه، پیشرفت قابل توجهی در به کارگیری بالینی سلول های بنیادی جداسازی شده از بافت های نوزادی صورت گرفته است. صنعت در حال حاضر در نقطه عطف خود قرار دارد زیرا پزشکی شخصی و طب بازساختی در حال پیشرفت است. در این مطالعه مروری، ما دیدگاه مان را در مورد ذخیره سازی سلول های بنیادی نوزادان در قالب پتانسیل آینده سلول های بنیادی مشتق از بافت های پری ناتال خلاصه سازی می کنیم که احتمالا در برنامه های آینده نقش بازی می کنند. به طور خاص، ما ارتباط ذخیره سازی سلول های بنیادی نوزادان و نحوه ذخیره سلول ها را به عنوان مواد اولیه برای نسل بعدی درمان های پیشرفته سلولی و پزشکی شخصی توصیف می کنیم.

J Clin Med. 2019 Jan 18;8(1). pii: E117. doi: 10.3390/jcm8010117.

The Future State of Newborn Stem Cell Banking.

Brown KS1, Rao MS2, Brown HL3.

Abstract

Newborn stem cell banking began with the establishment of cord blood banks more than 25 years ago. Over the course of nearly three decades, there has been considerable evolution in the clinical application of stem cells isolated from newborn tissues. The industry now finds itself at an inflection point as personalized medicine and regenerative medicine continue to advance. In this review, we summarize our perspective on newborn stem cell banking in the context of the future potential that stem cells from perinatal tissues are likely to play in nascent applications. Specifically, we describe the relevance of newborn stem cell banking and how the cells stored can be utilized as starting material for the next generation of advanced cellular therapies and personalized medicine.

PMID: 30669334
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان