جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  بازبرنامه ریزی پیش ساز قلبی برای بازسازی قلب

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

انفارکته میوکاردی منجر به از دست رفتن تعداد زیادی از کاردیومیوسیت ها می شود و پاسخ ترمیمی به این واقع، تشکیل بافت اسکار است که عملکرد قلبی را مختل می کند. تکنولوژی بازبرنامه ریزی مستقیم یک استراتژی جایگزین را برای تولید کاردیومیوسیت ها نه تنها در شرایط آزمایشگاهی بلکه در شرایط درون تنی و در جایگاه آسیب فراهم می آورد. نتایج بازسازی بافت قلبی و بهبود عملکرد قلبی بعد از انفارکته میوکاردی را بعد از تزریق موضعی وکتورهای کد کننده فاکتورهای رونویسی باز برنامه ریزی کننده یا میکروRNAها نشان داده اند. این پتانسیل بالای تکنولوژی بازبرنامه ریزی قلبی را برای بازسازی قلبی نشان می دهد. با این حال، علاوه بر کاردیومیوسیت ها، سایر انواع سلول ها از جمله سلول های اندوتلیالی و سلول های عضلانی صاف نیز در ناحیه آسیب دیده باید تولید شوند تا بازسازی کامل بافت قلبی حاصل شود. به این منظور، سلول های پیش ساز قلبی عروقی تکثیر شونده و قابل گسترش(iCPCs) می توانند منبع سلولی مناسبی باشند که قادر به تمایز به هر سه رده قلبی عروقی در شرایط درون تنی و برون تنی هستند. به همین منظور، این مطالعه تکنولوژی بازبرنامه ریزی قلبی درون تنی و برون تنی را مرور می کند و به طور ویژه ای با بازبرنامه ریزی پیش ساز های قلبی و پتانسیل بازسازی قلبی آن ها را مورد توجه قرار می دهد.

Cardiac progenitor reprogramming for heart regeneration.

Ebrahimi B1.

Abstract

Myocardial infarction leads to the loss of a huge number of cardiomyocytes and the reparatory response to this phenomenon is scar tissue formation, which impairs heart function. Direct reprogramming technology offers an alternative strategy for the generation of functional cardiomyocytes not only in vitro, but also in vivo in the site of injury. Results have demonstrated cardiac tissue regeneration and improvement in heart function after myocardial infarction following local injection of vectors encoding reprogramming transcription factors or miRNAs. This shows the great potential of cardiac reprogramming technology for heart regeneration. However, in addition to cardiomyocytes, other cell types, including endothelial cells and smooth muscle cells are also required to be generated in the damaged area in order to achieve complete cardiac tissue regeneration. To this aim induced proliferative/expandable cardiovascular progenitor cells (iCPCs) appear to be an appropriate cell source, which is capable of differentiation into three cardiovascular lineages both in vitro and in vivo. In this regard, this study goes over in vitro and in vivo cardiac reprogramming technology and specifically deals with cardiac progenitor reprogramming and its potential for heart regeneration.

PMID: 30671223
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان