جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  پزشکی شخصی در انکولوژی قلبی: نقش سلول های iPS

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

با معرفی درمان های جدید، درمان سرطان طی یک دهه گذشته تکامل یافته است. برخلاف این موفقیت ها، تداخل عوارض جانبی سمیت قلبی شیمی درمانی به عنوان دلیل اصلی مرگ و میر در بازماندگان سرطان باقی مانده است. این اثرات می تواند به طور حاد طی درمان و یا حتی در سال های بعد ایجاد شود. اگرچه ریسک فاکتورهای زیادی می تواند قبل از شروع درمان شناسایی شود، سمیت غیر قابل انتظار هنوز هم ممکن است رخ دهد که با عواقب طولانی مدت همراه است. به طور ویژه، سمیت سلولی منجر به مرگ سلولی و در نهایت کاردیومیوپاتی و نارسایی قلبی می شود. ریسک فاکتورهای خاص ممکن است یک فرد را به مستعد تجربه کردن عوارض جانبی قلبی عروقی کند و زمانی که سمیت قلبی ناخواسته رخ می دهد، معمولا با مراقبت های حمایتی مدیریت می شود. مدل های جانوری سمیت قلبی ناشی از شیمی درمانی برخی از دیدگاه های مکانیکی را ارائه کرده اند اما مکانیسم های دقیقی که این داروها به موجب آن ها روی قلب اثر می گذارند، ناشناخته باقی مانده اند. علاوه براین، منطق ژنتیکی که چرا برخی از بیماران به بروز سمیت قلبی مستعدتر هستند هنوز مشخص نشده است. بسیاری از مطالعات ارتباطی در سراسر ژنوم(GWAS) واریته های ژنومی را شناسایی کرده اند که می توانند با سمیت قلبی ناشی از شیمی درمانی مرتبط باشند اما اما فقدان اعتباربخشی، این مطالعات را به جای قطعی، بیشتر گمانه زنی کرده است. با ظهور تکنولوژی سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSC)، محققین نه تنها فرصت مدل سازی بیماری های انسانی را پیدا کردند، بلکه قادر به غربالگری داروها برای کارایی و سمیت شان با استفاده از مدل های سلولی انسانی نیز بودند. علاوه براین، به ما اجازه می دهد که مطالعات اعتباربخشی را برای اثبات نقش واریته های ژنومی در بیماری های انسانی انجام دهیم. در این مطالعه مروری، ما نقش iPSCها را در مدل سازی سمیت قلبی ناشی از شیمی درمانی بحث می کنیم.

Cardiovasc Res. 2019 Feb 15. pii: cvz024. doi: 10.1093/cvr/cvz024. [Epub ahead of print]

Personalized Medicine in Cardio-Oncology: The Role of iPSC.

Sayed N1,2,3, Ameen M1,2,3, Wu JC1,2,3.

Abstract

Treatment of cancer has evolved in the last decade with the introduction of new therapies. Despite these successes, the lingering cardiotoxic side-effects from chemotherapy remain a major cause of morbidity and mortality in cancer survivors. These effects can develop acutely during treatment, or even years later. Although many risk factors can be identified prior to beginning therapy, unexpected toxicity still occurs, often with lasting consequences. Specifically, cardiotoxicity results in cardiac cell death, eventually leading to cardiomyopathy and heart failure. Certain risk factors may predispose an individual to experiencing adverse cardiovascular effects, and when unexpected cardiotoxicity occurs, it is generally managed with supportive care. Animal models of chemotherapy-induced cardiotoxicity have provided some mechanistic insights, but the precise mechanisms by which these drugs affect the heart remains unknown. Moreover, the genetic rationale as to why some patients are more susceptible to developing cardiotoxicity has yet to be determined. Many genome-wide association studies (GWAS) have identified genomic variants that could be associated with chemotherapy-induced cardiotoxicity, but the lack of validation has made these studies more speculative rather than definitive. With the advent of human induced pluripotent stem cell (iPSC) technology, researchers not only have the opportunity to model human diseases, but also to screen drugs for their efficacy and toxicity using human cell models. Furthermore, it allows us to conduct validation studies to confirm the role of genomic variants in human diseases. In this review, we discuss the role of iPSCs in modeling chemotherapy-induced cardiotoxicity.

PMID: 30768178
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان