جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  ژن درمانی لنتی ویروسی برای ترمیم استخوان با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

خون بند ناف(UCB) به دلیل مزایای متعددی که نسبت به سایر منابع سلول بنیادی دارد، به طور رو به افزایشی به عنوان یک منبع تامین کننده سلول های بنیادی برای استفاده در طب بازساختی مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این مزایا می توان به نیاز به تطابق HLA کمتر اشاره کرد. در ترکیب با یک سیگنال القا کننده استخوان، UCB-MSCها می توانند درمان نواقص چالش برانگیز استخوانی را منقلب کنند. در این مطالعه ما سعی داشتیم که یک استراتژی ژن درمانی موضعی برون تنی را با استفاده از UCB-MSCهای آلوژن ترانسداکت شده با BMP-2 برای پیشبرد ترمیم استخوان انجام دهیم. به این منظور UCB-MSCها با استفاده از وکتور لنتی ویروسی ناقل cDNA برای BMP-2 یا LV-BMP-2 ترانسداکت شدند. سنجش های آزمایشگاهی برای تعیین پتانسیل استخوان زایی UCB-MSCها و تولید BMP-2 بوسیله پیوند درون تنی UCB-MSCهای ترانسداکت شده با LV-BMP-2 به عضله پای موش صورت گرفت. سلول های UCB-MSC ترانسداکت نشده و ترانسداکت شده با LV-GFP به عنوان کنترل استفاده شدند. ترانسداکشن ب LV-BMP-2 با تولید انبوه BMP-2 و القای تمایز استخوانی در شرایط آزمایشگاهی همراه بود. پیوند UCB-MSCهای ترانسداکت شده با LV-BMP-2 منجر به تشکیل استخوان هتروتوپیک قوی در چهار هفته بعد از عمل شد که با استفاده از رادیوگراف و هیستولوژی قابل مشاهده بود. این نتایج به همراه این حقیقت که UCB-MSCها می توانند به آسانی جمع آوری شوند و هیچ گونه عوارض جانبی برای اهدا کننده ایجاد نمی کنند و ایمنی زایی پایینی نیز دارند، نشان می دهد که UCB ممکن است یک منبع آلوژن ترجیحی برای سلول های بنیادی مزانشیمی و تکوین یک رویکرد ژن درمانی برون تنی برای درمان سناریوهای مشکل ترمیم استخوان باشد.

Hum Gene Ther. 2019 Feb 16. doi: 10.1089/hum.2018.054. [Epub ahead of print]

Lentiviral Gene Therapy For Bone Repair Using Human Umbilical Cord Blood Derived-Mesenchymal Stem Cells.

Bougioukli S1, Saitta B2, Sugiyama O3, Tang A4, Elphingstone J5, Evseenko D6, Lieberman JR7.

Abstract

Umbilical cord blood (UCB) has been increasingly explored as an alternative source of stem cells for use in regenerative medicine due to several advantages over other stem cell sources, including the need for less stringent HLA matching. Combined with an osteoinductive signal, UCB-MSCs could revolutionize the treatment of challenging bone defects. In this study we aimed to develop an ex vivo regional gene therapy strategy using BMP-2-transduced allogeneic UCB-MSCs to promote bone repair. To this end, human UCB-MSCs were transduced with a lentiviral vector carrying the cDNA for BMP-2 (LV-BMP-2). In vitro assays to determine the UCB-MSCs osteogenic potential and BMP-2 production were followed by in vivo implantation of LV-BMP-2-transduced UCB-MSCs in a mouse hind limb muscle pouch. Non-transduced and LV-GFP-transduced UCB-MSCs were used as controls. Transduction with LV-BMP-2 was associated with abundant BMP-2 production and induction of osteogenic differentiation in vitro. Implantation of BMP-2-transduced UCB-MSCs led to robust heterotopic bone formation 4 weeks post-operatively as seen on radiographs and histology. These results, along with the fact that UCB-MSCs can be easily collected with no donor-site morbidity and low immunogenicity, suggest that UCB might be a preferable allogeneic source of MSCs to develop an ex vivo gene therapy approach to treat difficult bone repair scenarios.

PMID: 30773946
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان