جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی و کراتینوسیت ها روی نانو داربست ژلاتین/کیتوسان/بتا گلیسرول فسفات در بازسازی پوست

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

استفاده از پوست مهندسی شده مبتنی بر سلول یکی استراتژی نوظهور برای درمان زخم های صعب العلاج است. امروزه، تلاش های زیادی به ساخت داربست های مناسب با ویژگی های زیست مکانیکی مناسب برای حمایت از زنده مانی و رشد سلولی در ریز محیط یک زخم اختصاص یافته است. هدف این پژوهش ارزیابی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) و کراتینوسیت ها روی نانو داربست ژلاتین/کیتوسان/بتا گلیسرول فسفات(GCGP) در زخم های پوستی برشی تمام ضخامت رت ها بود. برای این هدف، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی و کراتینوسیت ها از رت ها جداسازی شدند و نانوداربست های GCGP الکتروریسی شدند. از طریق یک مطالعه درون تنی، درصد بسته شدن زخم در روزهای 7، 14 و 21 بعد از القای زخم ارزیابی شد. نمونه ها به منظور ارزیابی تراکم فیبرهای کلاژن و عروق در روزهای 7 و 14 برداشته شدند. نرخ بسته شدن زخم در گروه کراتینوسیت-ADMSCs-داربست(KMS) در مقایسه با سایر گروه ها به طور قابل توجهی افزایش یافت. بیان VEGF، کلاژن نوع یک و CD34 در گروه KMS در مقایسه با سایر گروه ها به طور قابل توجهی بالاتر بود. این نتایج نشان می دهد که ترکیب AD-MSCها و کراتینوسیت های کشت شده درون نانو داربست GCGP یک درمان امیدوار کننده برای بهبود زخم ارائه می دهد.

Cell Biol Int. 2019 Feb 21. doi: 10.1002/cbin.11119. [Epub ahead of print]

Adipose tissue -derived mesenchymal stem cells and keratinocytes co-culture on Gelatin/Chitosan/β- Glycerol Phosphate Nanoscaffold in skin regeneration.

Lotfi M1,2, Naderi-Meshkin H3, Mahdipour E4, Mafinezhad A5, Bagherzadeh R6, Sadeghnia HR7, Esmaily H8, Maleki M9, Hasssanzadeh H3, Ghayaour-Mobarhan M10, Bidkhori HR3, Bahrami AR3,11.

Abstract

Using cell-based engineered skin is an emerging strategy for treating difficult-to-heal wounds To date, much endeavor has been devoted to the -fabrication of appropriate scaffolds with suitable biomechanical properties to support cell viability and growth in the microenvironment of a wound. The aim of this research was to assess the impact of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCs) and keratinocytes on Gelatin/Chitosan/β-Glycerol Phosphate (GCGP) nanoscaffold in full-thickness excisional skin wound healing of rats. . For this purpose, AD-MSCs and keratinocytes were isolated from rats and GCGP nanoscaffolds were electros-pun. Through an in vivo study, the percentage of wound closure was assessed on days 7, 14, and 21 after wound induction. Samples were taken from the wound sites in order to evaluate the density of collagen fibers and vessels at 7 and 14 days. Moreover, sampling was done on days 7 and 14 from wound sites to assess the density of collagen fibers and vessels. The wound closure rate was significantly increased in the keratinocytes-ADMSCs-scaffold (KMS) group compared with other groups. The expressions of VEGF, collagen type 1, and CD34 were also significantly higher in the KMS group compared to the other groups. These results suggest that the combination of AD-MSCs and keratinocytes seeded onto GCGP nano scaffold provides a promising treatment for wound healing.

PMID: 30791186
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان