جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  پتانسیل درمانی سلول های کلونی زای اندوتلیالی مشتق از خون بند ناف انسانی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های پیش ساز اندوتلیالی(EPCs) در فرایندهای زیستی متعدد مانند هموستازی عروقی، رگزایی های جدید و بازسازی بافتی و رگزایی توموری دخیل است. زیر نوعی از سلول های پیش ساز اندوتلیالی به عنوان سلول های کلونی زای اندوتلیالی(ECFCs) در نظر گرفته می شوند که پتانسیل تکثیر کلونی قوی را نشان می دهند و می توانند عروق خونی با دوام و دارای عملکردی را در مدل های جانوری شکل دهند. در این مطالعه مروری، ما یک مرور اجمالی خلاصه روی ویژگی یابی، دسته بندی و منشا سلول های پیش ساز اندوتلیالی ارائه می کنیم و خلاصه ای از پیشرفت در مطالعات پیش درمانگاهی با توجه به پتانسیل درمانی سلول های کلونی زای اندوتلیالی مشتق از خون بند ناف انسانی(CB-ECFCs) برای ترمیم ایسکمی، مهندسی بافت و تومور را ذکر می کنیم و لزوم انتخاب CB-ECFCهای با تکثیر بالا برای بهینه سازی ریکاوری آن ها و شرایط تکثیر را مورد تاکید قرار می دهیم.

Curr Stem Cell Res Ther. 2019 Feb 14. doi: 10.2174/1574888X14666190214162453. [Epub ahead of print]

Therapeutic Potential of Endothelial Colony Forming Cells Derived from Human Umbilical Cord Blood.

Jia J1, Ma B2, Wang S1, Feng L1.

Abstract

Endothelial progenitor cells (EPCs) are implicated in mutiple biologic processes such as vascular homeostasis, neovascularization and tissue regeneration, and tumor angiogenesis. A subtype of EPCs is referred to as endothelial colony-forming cells (ECFCs), which display robust clonal proliferative potential and can form durable and functional blood vessels in animal models. In this review, we provide a brief overview of EPCs' characteristics, classification and origins, a summary of the progress in preclinical studies as regard to the therapeutic potential of human umbilical cord blood derived ECFCs (CB-ECFCs) for ischemia repair, tissue engineering and tumor, and highlight the necessity to select high proliferative CB-ECFCs and to optimize their recovery and expansion conditions.

PMID: 30767752
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان