جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  میکروRNAهای تنظیم شده با هیپوکسی در سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی: کشف اثرات تنظیمی در اختلالات ایسکمیک

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی/استرومایی انسانی(hMSCs) امیدوار کننده ترین منبع سلولی برای سلول درمانی بالغین در طب بازساختی محسوب می شود. بسیاری از کارآزمایی های بالینی استفاده از پیوند اتولوگ سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در اختلالات متعدد را گزارش کرده اند اما نتایج محدودی بدست آمده است. برای اعمال پتانسیل شان، سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در بین سایر اثرات شان، می توانند خانه گزینی و مهاجرت موثری را به سمت جایگاه های آسیب داشته باشند اما فرایند دخیل در این امر به اندازه کافی شفاف نیست. برای افزایش دانسته ها، ما تنظیم هم گام بین ژن های تنظیم شونده بوسیله هیپوکسی و میکروRNAها را مورد مطالعه قرار دادیم. به این منظور، ما پروفایل بیان میکروRNA  سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی سالم را در شرایط اکسیژن/مواد غذایی کم برای تقلید ایسکمی ومقایسه آن ها با سلول های بیمارانی که از ایسکمی بحرانی اندام حرکتی(CLI) رنج می برند، بررسی کردیم. میکروRNAها، RNAهای کوچک بسیار حفاظت شده غیر کد کننده ای هستند که برای کنترل سطح بیان هدف در یک مسیر به خوبی تنظیم شده آموزش دیده اند. بعد از آنالیز میکروRNome در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از CLI و کنترل های سالم و تشریح نتایج با پایگاه داده بیان mrNA تحت شرایط هیپوکسی، ما دو میکروRNA را شناسایی کردیم که به طور بالقوه با بیماری مرتبط هستند: miR-29b به عنوان یک مارکر پاتولوژیک بیماری و miR-638 به عنوان یک هدف درمانی. این مطالعه درک عمیق تری را در مورد بیولوژی سلول های بنیادی و اختلالات ایسکمی ایجاد کرد و راه را برای درمان های بالقوه جدید در آینده باز می کند.

Int J Mol Sci. 2019 Mar 16;20(6). pii: E1340. doi: 10.3390/ijms20061340.

Hypoxia-Regulated miRNAs in Human Mesenchymal Stem Cells: Exploring the Regulatory Effects in Ischemic Disorders.

Dell'Aversana C1, Cuomo F2, Botti C3, Maione C4, Carissimo A5, Casamassimi A6, Altucci L7, Cobellis G8.

Abstract

Human mesenchymal/stromal stem cells (hMSC) are the most promising cell source for adult cell therapies in regenerative medicine. Many clinical trials have reported the use of autologous transplantation of hMSCs in several disorders, but with limited results. To exert their potential, hMSCs could exhibit efficient homing and migration toward lesion sites among other effects, but the underlying process is not clear enough. To further increase the knowledge, we studied the co-regulation between hypoxia-regulated genes and miRNAs. To this end, we investigated the miRNA expression profile of healthy hMSCs in low oxygen/nutrient conditions to mimic ischemia and compared with cells of patients suffering from critical limb ischemia (CLI). miRNAs are small, highly conserved, non-coding RNAs, skilled in the control of the target's expression level in a fine-tuned way. After analyzing the miRNOme in CLI-derived hMSC cells and healthy controls, and intersecting the results with the mRNA expression dataset under hypoxic conditions, we identified two miRNAs potentially relevant to the disease: miR-29b as a pathological marker of the disease and miR-638 as a therapeutic target. This study yielded a deeper understanding of stem cell biology and ischemic disorders, opening new potential treatments in the future.

PMID: 30884856
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان