جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  اثر بیش بیان HOXB7 روی پیش سازهای مزانشیمی مشتق از چربی انسانی

تاریخ انتشار: جمعه 23 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 پتانسیل تکثیر آزمایشگاهی سلول های استرومایی/بنیادی مزانشیمی(MSCs) همراه با تمایز آن ها و ویژگی های ترشحی آن ها، این سلول ها را به ابزاری جذاب برای پیوند و مهندسی بافت تبدیل کرده است. اگرچه استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در حال حاضر در شمار رو به رشدی از کارآزمایی های بالینی تست شده است، اما شناسایی مارکرهای مولکولی که به بهبود نمایش این سلول ها در شرایط آزمایشگاهی و بعد از پیوند کمک کند، مطلوب است.

روش ها:

 اخیرا، HOXB7 به عنوان یک بازیگر اصلی که منجر به تکثیر و تمایز پیش سازهای مزانشیمی مغز استخوان می شود مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مطالعه، ما اثر بیش بیان HOXB7 را روی ویژگی های برون تنی پیش سازهای مزانشیمی چربی(AD-MSCs) بررسی کردیم.

نتایج:

HOXB7 پتانسیل تکثیر AD-MSC را افزایش داد، ‌پیری را کاهش داد و غضروف زایی را همراه با یک افزایش قابل توجه ترشح فاکتور رشد فیبروبلاست بازی(bFGF) بهبود بخشید.

جمع بندی:

در حالی که بررسی های بیشتر و مدل های درون تنی برای درک بهتر باید به کار برده شوند، این داده ها نشان می دهد که تعدیل HOXB7 ممکن است یک استراتژی برای کاربردهای بازسازی کننده بافتی خلاقانه باشد.

Stem Cell Res Ther. 2019 Mar 19;10(1):101. doi: 10.1186/s13287-019-1200-6.

Impact of HOXB7 overexpression on human adipose-derived mesenchymal progenitors.

Foppiani EM1,2, Candini O1,2, Mastrolia I1, Murgia A1, Grisendi G1,2, Samarelli AV1, Boscaini G3, Pacchioni L3, Pinelli M3, De Santis G3, Horwitz EM4, Veronesi E5, Dominici M6,7.

Abstract

BACKGROUND:

The ex vivo expansion potential of mesenchymal stromal/stem cells (MSC) together with their differentiation and secretion properties makes these cells an attractive tool for transplantation and tissue engineering. Although the use of MSC is currently being tested in a growing number of clinical trials, it is still desirable to identify molecular markers that may help improve their performance both in vitro and after transplantation.

METHODS:

Recently, HOXB7 was identified as a master player driving the proliferation and differentiation of bone marrow mesenchymal progenitors. In this study, we investigated the effect of HOXB7 overexpression on the ex vivo features of adipose mesenchymal progenitors (AD-MSC).

RESULTS:

HOXB7 increased AD-MSC proliferation potential, reduced senescence, and improved chondrogenesis together with a significant increase of basic fibroblast growth factor (bFGF) secretion.

CONCLUSION:

While further investigations and in vivo models shall be applied for better understanding, these data suggest that modulation of HOXB7 may be a strategy for innovative tissue regeneration applications.

PMID: 30890185
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان