جستجو
ورود
  31 شهریور 1398

  سلول های شبه پری سیت مغزی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی ویژگی های سد خونی-مغزی را القا می کنند

تاریخ انتشار: جمعه 23 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

پری سیت های مغزی نقش های مهمی را در تشکیل و نگهداری واحدهای عصبی عروقی(NVU) بازی می کنند و عملکرد نامناسب آن ها در اختلالات سیستم عصبی مرکزی دخیل است. در حالی که سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs) برای مدل سازی سایر انواع سلول های NVU از جمله سلول های اندوتلیالی ریز عروق مغزی(BMECs)، آستروسیت ها و نورون ها استفاده شده اند، سلول های شبه پری سیت مغزی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی به درون این مدل های مغزی یکپارچه نشده اند. در این مطالعه، ما سلول های بنیادی ستیغ عصبی که پیش سازهای جنینی پری سیت های مغز قدامی هستند را از سلول های بنیادی پرتوان انسانی تولید کردیم و در ادامه NCSCها را به سلول های شبه پری سیت مغزی تمایز دادیم. این سلول ها دقیقا پری سیت های اولیه مغز انسان را شبیه سازی کردند و با سلول های اندوتلیالی خودسازماندهی شدند. سلول های شبه پری سیت مغزی ویژگی های سد خونی-مغزی در سلول های اندوتلیالی ریز عروق مغزی از جمله تقویت عملکرد ممانعتی و ترانسیتوز کاهش یافته را القا کردند. در نهایت، سلول های شبه پری سیت مغزی با سلول های اندوتلیالی ریز عروق مغزی مشتق از iPSCها، آستروسیت ها و نورون ها تلفیق شند تا یک مدل انسانی ایزوژن را ایجاد کنند که برای مطالعه واحدهای عصبی عروقی مفید باشد.

Sci Adv. 2019 Mar 13;5(3):eaau7375. doi: 10.1126/sciadv.aau7375. eCollection 2019 Mar.

Human pluripotent stem cell-derived brain pericyte-like cells induce blood-brain barrier properties.

Stebbins MJ1, Gastfriend BD1, Canfield SG1, Lee MS2, Richards D1, Faubion MG1, Li WJ2, Daneman R3, Palecek SP1, Shusta EV1.

Abstract

Brain pericytes play important roles in the formation and maintenance of the neurovascular unit (NVU), and their dysfunction has been implicated in central nervous system disorders. While human pluripotent stem cells (hPSCs) have been used to model other NVU cell types, including brain microvascular endothelial cells (BMECs), astrocytes, and neurons, hPSC-derived brain pericyte-like cells have not been integrated into these models. In this study, we generated neural crest stem cells (NCSCs), the embryonic precursor to forebrain pericytes, from hPSCs and subsequently differentiated NCSCs to brain pericyte-like cells. These cells closely resembled primary human brain pericytes and self-assembled with endothelial cells. The brain pericyte-like cells induced blood-brain barrier properties in BMECs, including barrier enhancement and reduced transcytosis. Last, brain pericyte-like cells were incorporated with iPSC-derived BMECs, astrocytes, and neurons to form an isogenic human model that should prove useful for the study of the NVU.

PMID: 30891496
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان