جستجو
ورود
  31 شهریور 1398

  اثر درمان ترکیبی روی نواقص استخوانی با اندازه بحرانی با استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت غیر فعال شده و سلول های بنیادی مشتق از چربی

تاریخ انتشار: جمعه 23 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

هدف:

 پلاسمای غنی از پلاکت غیر فعال شده (nPRP)، فاکتورهای رشدی را به آهستگی آزاد می کند که بازسازی استخوان را القا می کنند.  هم چنین مشخص شده است که سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی(ASCs) تمایز استئوبلاستی را القا می کنند. در این مطالعه، ما اثر ترکیبی nPRP و ASC را برای بازسازی استخوان با تک درمانی مقایسه کردیم.

روش ها:

 30 خرگوش سفید نیوزیلندی با نواقص جمجمه ای15 × 15 mm2 به طور تصادفی به چهار گروه درمانی تقسیم شدند: کنترل، nPRP، ASC و nPRP+ASC. برای درمان، خرگوش یک اسفنج کلاژنی() را دریافت کردند که با یک میلی لیتر نرمال سالین (کنترل)، یک میلی لیتر nPRP(گروه nPRP)، دو میلیون سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی(گروه ASCs)، یا دو میلیون سلول ASC به همراه یک میلی لیتر nPRP(گروه nPRP+ASCs) اشباع شد. بعد از 16 هفته، حجم استخوان و نواحی سطح استخوان جدید با استفاده از توموگرافی کامپیوتری سه بعدی و فتوگرافی دیجیتال اندازه گیری شدند. بازسازی استخوانی از نظر بافتی نیز آنالیز شد.

نتایج:

  ناحیه سطح استخوان در گروه nPRP در مقایسه با گروه های کنترل و ASC به طور قابل توجهی بالاتر بود(به ترتیب، p<0.001 و p<0.01). درصد ناحیه سطح استخوان بازسازی شده در گروه nPRP+ASC در مقایسه با نسبت های مربوطه در گروه کنترل به طور قابل توجهی بالاتر بود(p < 0.001). حجم استخوان جدید در گروه nPRP در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت(p < 0.05).

جمع بندی:

 نتایج ما نشان داد که فاکتورهای رشد به آهستگی آزاد شونده از nPRP، روی فعال شدن ASC در این مدل بهبودی استخوان اثر می گذارد. فعال شدن PRP برای موفقیت درمان ترکیبی با استفاده از nPRP و ASCs ها مهم است.

Childs Nerv Syst. 2019 Mar 16. doi: 10.1007/s00381-019-04109-z. [Epub ahead of print]

The effect of combination therapy on critical-size bone defects using non-activated platelet-rich plasma and adipose-derived stem cells.

Jeong W1, Kim YS2, Roh TS2, Kang EH3, Jung BK2, Yun IS4.

Abstract

PURPOSE:

Non-activated platelet-rich plasma (nPRP) slowly releases growth factors that induce bone regeneration. Adipose tissue-derived stem cells (ASCs) are also known to induce osteoblast differentiation. In this study, we investigated the combined effect of nPRP and ASC treatment compared with single therapy on bone regeneration.

METHODS:

Thirty New Zealand white rabbits with 15 × 15 mm2 calvarial defects were randomly divided into four treatment groups: control, nPRP, ASC, or nPRP + ASC groups. For treatment, rabbits received a collagen sponge (Gelfoam®) saturated with 1 ml normal saline (controls), 1 ml non-activated PRP (nPRP group), 2 × 106 ASCs (ASCs group), or 2 × 106 ASCs plus l ml nPRP (nPRP + ASCs group). After 16 weeks, bone volume and new bone surface area were measured, using three-dimensional computed tomography and digital photography. Bone regeneration was also histologically analyzed.

RESULTS:

Bone surface area in the nPRP group was significantly higher than both the control and ASC groups (p < 0.001 and p < 0.01, respectively). The percentage of regenerated bone surface area in the nPRP + ASC group was also significantly higher than the corresponding ratios in the control group (p < 0.001). The volume of new bone in the nPRP group was increased compared to the controls (p < 0.05).

CONCLUSION:

Our results demonstrate that slow-releasing growth factors from nPRP did not influence ASC activation in this model of bone healing. PRP activation is important for the success of combination therapy using nPRP and ASCs.

PMID: 30879128
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان