جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  اثر سلول های بنیادی مزانشیمی و وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی روی کوآگلوتیناسیون خون انسان

تاریخ انتشار: جمعه 23 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان یک ابزار درمانی بالقوه برای درمان شماری از پاتولوژی ها از جمله پاتولوژی های ایمنی ظهور کرده اند. با این حال، اثرات ناخوشایند سلول های بنیادی مزانشیمی روی کوآگلوتیناسیون خون نیز گزارش شده است و ما را تهییج کرده است که ویژگی های ترومبوزی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی مشتق از بند ناف را کشف کنیم. ما اثرات قوی پیش کوآگلوتینه کننده سلول های بنیادی مزانشیمی روی خون انسان و پلاسمای غنی از پلاکت را با استفاده از ترومبوالاستومتری چرخشی و تست های ترومبودینامیک نشان دادیم. پتانسیل مشابه لخته کردن بوسیله وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی نشان داده شد. برای ارائه رویکردهایی که از عوارض ناخواسته پرهیز کنند، ما اثر مکمل هپارین را روی ویژگی های پیش آگلوتینه کننده سلول های بنیادی مزانشیمی مطالعه کردیم. با این حال، سلول های بنیادی مزانشیمی هنوز هم فعالیت پیش کوآگلوتینه کننده به سمت خون را از کودکانی که یک دوز درمانی هپارین غیر تفکیک شده دریافت کرده بودند، حفظ کردند. آنالیز مکانیسم های مسئول اثر پیش کوآگلوتینه کننده سلول های بنیادی مزانشیمی/وزیکول های خارج سلولی حضور فاکتور بافتی و سایر پروتئین های دخیل در مسیرهای مربوط به کوآگلوتیناسیون را نشان داد. هم چنین ما دریافتیم که برخی از سلول های بنیادی مزانشیمی و وزیکول های خارج سلولی برای انکسین V مثبت هستند که بر حضور فسفاتیدیل سرین روی سطوح شان دلالت دارد و می تواند شکل گیری لخته خون را تقویت کند. بنابراین، ما فعالیت پیش کوآگلوتینه کننده سلول های بنیادی مزانشیمی/وزیکول های خارج سلولی مربوط به حضور فسفاتیدیل سرین و فاکتور بافتی را نشان دادیم که نیازمند آنالیز بیشتر برای پرهیز از عوارض ناخواسته سلول درمانی در بیمارانی است که با خطر ترومبوز مواجه هستند.

Cells. 2019 Mar 19;8(3). pii: E258. doi: 10.3390/cells8030258.

Effect of MSCs and MSC-Derived Extracellular Vesicles on Human Blood Coagulation.

Silachev DN1,2, Goryunov KV3, Shpilyuk MA4, Beznoschenko OS5, Morozova NY6, Kraevaya EE7, Popkov VA8,9, Pevzner IB10,11, Zorova LD12,13, Evtushenko EA14, Starodubtseva NL15,16, Kononikhin AS17,18, Bugrova AE19,20, Evtushenko EG21, Plotnikov EY22,23, Zorov DB24,25, Sukhikh GT26,27.

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) have emerged as a potent therapeutic tool for the treatment of a number of pathologies, including immune pathologies. However, unwelcome effects of MSCs on blood coagulation have been reported, motivating us to explore the thrombotic properties of human MSCs from the umbilical cord. We revealed strong procoagulant effects of MSCs on human blood and platelet-free plasma using rotational thromboelastometry and thrombodynamic tests. A similar potentiation of clotting was demonstrated for MSC-derived extracellular vesicles (EVs). To offer approaches to avoid unwanted effects, we studied the impact of a heparin supplement on MSC procoagulative properties. However, MSCs still retained procoagulant activity toward blood from children receiving a therapeutic dose of unfractionated heparin. An analysis of the mechanisms responsible for the procoagulant effect of MSCs/EVs revealed the presence of tissue factor and other proteins involved in coagulation-associated pathways. Also, we found that some MSCs and EVs were positive for annexin V, which implies the presence of phosphatidylserine on their surfaces, which can potentiate clot formation. Thus, we revealed procoagulant activity of MSCs/EVs associated with the presence of phosphatidylserine and tissue factor, which requires further analysis to avoid adverse effects of MSC therapy in patients with a risk of thrombosis.

PMID: 30893822
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان