جستجو
ورود
  31 شهریور 1398

  ایمپلنت کردن سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی القا شده بوسیله ماتریکس برای ترمیم غضروف مفصلی زانو: پیگیری دو ساله

تاریخ انتشار: جمعه 23 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

مطالعه حاضر در صدد است که کارایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) را برای ترمیم غضروف آسیب های موضعی غضروف زانو ارزیابی کند. 20 بیمار بدوا برای نواقص غضروفی تمام ضخامت دارای علائم تیمار شدند و در ادامه به صورت آینده نگرانه برای دو سال مورد پیگیری قرار گرفتند. همه بیماران متحمل رویکردی تک مرحله ای شدند که شامل پر کردن هر کدام از نواقص با سلول های بنیادی مزانشیمی تکثیر شده در کشت و قالب گیری شده در یک ماتریکس زیست تخریب پذیر از نظر تجاری بود. عملکرد مربوط به زانو بر اساس نمرات ذهنی داده شده توسط دو پرسشنامه خود گزارش شده مورد ارزیابی قرار گرفت(KOOS و IKDC). آنالیز داده ها نشان می دهد که بهبودی قابل توجهی در همه مقادیر اتفاق افتاد. میانگین نمرات پیش از عمل در خرده مقیاس های KOOS و همچنین در نمره ذهنی IKDC در طول دوره پیگیری به طور مداوم با تفاوت های آماری قابل توجهی در پیگیری های 6، 12 و 24 ماهه افزایش یافت. یافته های این مطالعه نشان داد که ایمپلنت کردن سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی القا شده با ماتریکس، یک رویکرد موثر و مبتنی بر سلول تک مرحله ای و بی خطر برای مدیریت آسیب های غضروفی موضعی تمام ضخامت زانو است.

Acta Orthop Belg. 2018 Dec;84(4):443-451.

Matrix-induced adipose-derived mesenchymal stem cells implantation for knee articular cartilage repair. Two years follow-up.

Kyriakidis T, Iosifidis M, Michalopoulos E, Melas I, Papadopoulos P, Stavropoulos-Giokas C.

Abstract

The present study aims to evaluate the efficacy of matrix-induced adipose-derived mesenchymal stem cells (Ad-MSCs) for cartilage repair of focal chondral knee lesions. Twenty patients were initially treated for symptomatic full-thickness chondral defects and then prospectively followed for two years. All patients underwent a single- stage procedure consisting in filling each defect with autologous culture-expanded mesenchymal stem cells embedded in a trimmed-to-fit commercially available biodegradable matrix. Knee-related function was evaluated based on subjective scores given by two self-reported questionnaires (KOOS and IKDC). Data analysis shows significant improvements (p<0.001) in all values. The mean preoperative scores in the subscales of KOOS, as well as in the IKDC subjective score were constantly increased during the follow-up period with statistically significant differences at 6, 12 and 24 months follow-up. The findings of this study indicate that matrix- induced adipose-derived mesenchymal stem cells implantation is an effective and safe single-staged cell-based procedure to manage full-thickness focal chondral lesions of the knee.

PMID: 30879449
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان