جستجو
ورود
  31 شهریور 1398

  خون بند ناف در برابر سلول های بنیادی مزانشیمی برای آسیب مغزی زودرس ناشی از التهاب در گوسفند جنینی

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 کوریوآمنیوتیت و التهاب جنینی دلایل اصلی نوروپاتولوژی تشخیص داده شده بعد از تولد، بویژه در بسیاری از نوزادان زودرس می باشند. مطالعات پیش درمانگاهی نشان می دهد که سلول های خون بند ناف(UCB) حفاظت کننده عصبی هستند اما مشخص نیست که آیا سلول های خون بند ناف آلوژن هم یک درمان احتمالی برای نوزادان زودرس می باشد یا خیر. برعکس، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور راحت تری در دسترس هستند و مزایای ضد التهابی قوی را نشان می دهند. ما درصدد بر آمدیم که مزایای حفاظت کنندگی عصبی خون بند ناف در برابر سلول های بنیادی مزانشیمی را در مدل جانوری بزرگ برای آسیب مغزی زودرس ناشی از التهاب مقایسه کنیم. ما تصور کردیم که سلول های بنیادی مزانشیمی حفاظت عصبی بیشتری را ارائه می کنند.

روش ها:

جنین گوسفند 65/0 بارداری به صورت درون سیاهرگی و به صورت سه روز متوالی لیپوپلی ساکارید(150 نانوگرم؛ 055:B5؛n=8)؛ یا سالین به عنوان کنترل(n=8) را دریافت کرد. جانوران تیمار شده با سلول، 6 ساعت بعد از آخرین دوز لیپوپلی ساکارید، 100 میلیون سلول تک هسته ای خون بند ناف(n=7) یا ده میلیون سلول بنیادی مزانشیمی بند ناف(n=8) را به صورت درون سیاهرگی دریافت کردند. هفت روز بعد، مایع مغزی نخاعی و بافت مغزی برای آنالیز جمع آوری شد.

نتایج:

 لیپوپلی ساکارید التهاب عصبی و آپوپتوز را القا کرد و تعداد اولیگودندروسیت های بالغ را کاهش داد. سلول های بنیادی مزانشیمی آستروگلیوزیز را کاهش دادند اما خون بند ناف اثر مشابهی نداشت. خون بند ناف آپوپتوز مغزی را به طور قابل توجهی کاهش داد و از اولیگودندروسیت های میلینه کننده بالغ محافظت کرد اما سلول های بنیادی مزانشیمی قادر به این کار نبودند.

جمع بندی:

 به نظر می رسد که خون بند ناف تکوین ماده سفید مغزی را در مغز نارس در پاسخ به آسیب مغزی ناشی از التهاب در گوسفند جنینی بهتر محافظت می کند.

Pediatr Res. 2019 Mar 11. doi: 10.1038/s41390-019-0366-z. [Epub ahead of print]

Umbilical cord blood versus mesenchymal stem cells for inflammation-induced preterm brain injury in fetal sheep.

Paton MCB1,2, Allison BJ1, Fahey MC1,3, Li J1, Sutherland AE1, Pham Y1, Nitsos I1, Bischof RJ1, Moss TJ1,2, Polglase GR1,2, Jenkin G1,2, Miller SL4,5, McDonald CA1.

Abstract

BACKGROUND:

Chorioamnionitis and fetal inflammation are principal causes of neuropathology detected after birth, particularly in very preterm infants. Preclinical studies show that umbilical cord blood (UCB) cells are neuroprotective, but it is uncertain if allogeneic UCB cells are a feasible early intervention for preterm infants. In contrast, mesenchymal stem cells (MSCs) are more readily accessible and show strong anti-inflammatory benefits. We aimed to compare the neuroprotective benefits of UCB versus MSCs in a large animal model of inflammation-induced preterm brain injury. We hypothesized that MSCs would afford greater neuroprotection.

METHODS:

Chronically instrumented fetal sheep at 0.65 gestation received intravenous lipopolysaccharide (150 ng; 055:B5, n = 8) over 3 consecutive days; or saline for controls (n = 8). Cell-treated animals received 108 UCB mononuclear cells (n = 7) or 107 umbilical cord MSCs (n = 8), intravenously, 6 h after the final lipopolysaccharide dose. Seven days later, cerebrospinal fluid and brain tissue was collected for analysis.

RESULTS:

Lipopolysaccharide induced neuroinflammation and apoptosis, and reduced the number of mature oligodendrocytes. MSCs reduced astrogliosis, but UCB did not have the same effect. UCB significantly decreased cerebral apoptosis and protected mature myelinating oligodendrocytes, but MSCs did not.

CONCLUSION:

UCB appears to better protect white matter development in the preterm brain in response to inflammation-induced brain injury in fetal sheep.

PMID: 30858474
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان