جستجو
ورود
  26 شهریور 1398

  سلول های بنیادی مشتق از چربی: منابع، پتانسیل و کاربردهای برای درمان های بازسازی کننده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مشتق از چربی(ASCs)، مجموعه ای از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) هستند که می توانند براحتی از بافت های چربی بدست آیند و  دارای بسیاری از ویژگی های بازسازی کننده شبیه سایر سلول های بنیادی مزانشیمی هستند. سلول های بنیادی مشتق از چربی به راحتی به فلاسک های کشت پلاستیکی می چسبند، در شرایط آزمایشگاهی تکثیر می شوند و دارای ظرفیت تمایز به رده های سلولی متعدد هستند، پتانسیل ترمیم کنندگی، حفظ یا تقویت بافت های مختلف را دارند. از آن جایی که بافت چربی انسانی فراوان بوده و به راحتی با استفاده از یک رویکرد با حداقل تهاجم، در مقادیر انبوه بدست می آید، استفاده از سلول های بنیادی مشتق از چربی اتولوگ هم برای طب بازساختی و هم برای اندام های آسیب دیده طی آسیب یا بیماری امیدوار کننده هستند و منجر به یک زمینه سریعا در حال پیشرفت می شوند. سلول های بنیادی مشتق از چربی برای درمان علایم شدیدی مانند آتروفی، فیبروز، تو رفتگی بافتی و زخم های ناشی از پرتو درمانی موثر هستند. علاوه بر این، سلول های بنیادی مشتق از چربی برای بهبودی زخم های پاتولوژیک مانند تشکیل اسکارهای نابجا موثر هستند. علاوه بر این، نشان داده شده است که سلول های بنیادی مشتق از چربی در درمان بیماری پیوند علیه میزبان مقاوم و حاد و اختلالات خونی و ایمنی مانند پورپورا ترومبوسیتوپنیای ایدوپاتیک و آپلازی سلول قرمز خالص مقاوم موثر هستند و نشان می دهد که سلول های بنیادی مشتق از چربی ممکن است عملکرد تعدیل کنندگی ایمنی داشته باشند. اگرچه بسیاری از رویکردهای تجربی پیشنهاد شده اند اما پروتکل های بدست آوردن استاندارد شده و تکنیک های فرآوری شده ای وجود ندارد. بنابراین، در این مطالعه مروری ما روی بستر موجود برای جداسازی، شناسایی، جایگاه یابی و توانایی تمایزی سلول های بنیادی مشتق از چربی فوکوس می کنیم و پیشرفت های اخیر در کاربردهای سلول های بنیادی مشتق از چربی، آخرین تحقیقات پیش درمانگاهی و بالینی و رویکردهای آینده برای استفاده از سلول های بنیادی مشتق از چربی را خلاصه می کنیم.

Biomed Pharmacother. 2019 Mar 25;114:108765. doi: 10.1016/j.biopha.2019.108765. [Epub ahead of print]

Adipose-derived stem cells: Sources, potency, and implications for regenerative therapies.

Si Z1, Wang X1, Sun C1, Kang Y1, Xu J1, Wang X2, Hui Y3.

Abstract

Adipose-derived stem cells (ASCs) are a subset of mesenchymal stem cells (MSCs) that can be obtained easily from adipose tissues and possess many of the same regenerative properties as other MSCs. ASCs easily adhere to plastic culture flasks, expand in vitro, and have the capacity to differentiate into multiple cell lineages, offering the potential to repair, maintain, or enhance various tissues. Since human adipose tissue is ubiquitous and easily obtained in large quantities using a minimally invasive procedure, the use of autologous ASCs is promising for both regenerative medicine and organs damaged by injury and disease, leading to a rapidly increasing field of research. ASCs are effective for the treatment of severe symptoms such as atrophy, fibrosis, retraction, and ulcers induced by radiation therapy. Moreover, ASCs have been shown to be effective for pathological wound healing such as aberrant scar formation. Additionally, ASCs have been shown to be effective in treating severe refractory acute graft-versus-host disease and hematological and immunological disorders such as idiopathic thrombocytopenic purpura and refractory pure red cell aplasia, indicating that ASCs may have immunomodulatory function. Although many experimental procedures have been proposed, standardized harvesting protocols and processing techniques do not yet exist. Therefore, in this review we focus on the current landscape of ASC isolation, identification, location, and differentiation ability, and summarize the recent progress in ASC applications, the latest preclinical and clinical research, and future approaches for the use of ASCs.

PMID: 30921703
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان