جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  پیشرفت ها، چالش ها و چشم اندازها در سلول درمانی کاربردی برای اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALS)

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

یافتن یک رویکرد درمانی موثر، هدف اولیه برای تحقیقات فعلی و تحقیقات برای اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ASL) است که یک بیماری عصبی کشنده است که بوسیله تخریب و از دست رفتن نورون های حرکتی فوقانی و تحتانی مشخص می شود. روش های پیوند بر اساس سلول های بنیادی به سبب پتانسیل بالقوه برای متمایزکردن هم زمان جنبه های مختلف بیماری ALS از جمله جایگزینی سلول های از دست رفته یا محافظت از نورون های حرکتی از تخریب و ریز محیط سمی شان تلاش کرده اند. در این جا ما به صورت منتقدانه ای تحقیقات کاربردی اخیری که در جهت ارزیابی ایمنی و شدنی بودن پیوند سلول های بنیادی در درمان ALS انجام پذیرفته اند را مرور می کنیم. بیشتر این تلاش ها در صدد اعمال عملکرد حفاظت کننده عصبی به جای جایگزین کردن سلول بوده اند. ابعاد حیاتی که در این مطالعات نشان داده شده اند،  نیاز برای شناسایی موثرترین منبع سلولی درمانی (سلول های بنیادی مزانشیمی، ایمنی و یا سلول های بنیادی عصبی)، شناسایی جایگاه تزریق بهینه(ناحیه قشری، طناب نخاعی یا عضلات) با یک پروتکل استفاده مناسب( تزریق موضعی یا سیستمیک) و آنالیز مکانیسم های درمانی است که گام های ضروری به منظور فائق آمدن بر مشکلاتی است که پیش از این در مطالعات درون تنی انسانی مواجه بوده ایم. هم چنین چشم اندازهای جدید بوسیله شمار افزایش یافته ای از درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان القایی ارائه شده است که در حال حاضر در حال تست در کارآزمایی های بالینی است. آنالیزی کامل از آزمایش های اخیرا کامل شده، بنیانی برای پیشرفت های مداوم سلول درمانی برای ALS و سایر اختلالات مخرب عصبی بوده است.

Mol Neurobiol. 2019 Mar 26. doi: 10.1007/s12035-019-1554-x. [Epub ahead of print]

Advances, Challenges, and Perspectives in Translational Stem Cell Therapy for Amyotrophic Lateral Sclerosis.

Abati E1, Bresolin N1,2, Comi G1,2, Corti S3,4,5.

Abstract

Finding an effective therapeutic approach is a primary goal for current and future research for amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a fatal neurological disease characterized by degeneration and loss of upper and lower motor neurons. Transplantation approaches based on stem cells have been attempted in virtue of their potential to contrast simultaneously different ALS pathogenic aspects including either the replacement of lost cells or the protection of motor neurons from degeneration and toxic microenvironment. Here, we critically review the recent translational research aimed at the assessment of stem cell transplantation safety and feasibility in the treatment of ALS. Most of these efforts aim to exert a neuroprotective action rather than cell replacement. Critical aspects that emerge in these studies are the need for the identification of the most effective therapeutic cell source (mesenchymal stem cells, immune, or neural stem cells), the definition of the optimal injection site (cortical area, spinal cord, or muscles) with a suitable administration protocol (local or systemic injection), and the analysis of therapeutic mechanisms, which are necessary steps in order to overcome the hurdles posed by previous in vivo human studies. New perspectives will also be offered by the increasing number of induced pluripotent stem cell-based therapies that are now being tested in clinical trials. A thorough analysis of recently completed trials is the foundation for continued progress in cellular therapy for ALS and other neurodegenerative disorders.

PMID: 30911936
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان