جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  رویکردهای تحریکی برای بهبود کارایی درمان های مبتنی بر سلول های استرومایی مزانشیمی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان(MSCs) به دلیل پتانسیل سرکوب کنندگی ایمنی، تعدیل کنندگی ایمنی و بازسازی کنندگی شان به طور گسترده ای برای درمان مبتنی بر سلول بیماری های ایمنی، التهابی و مخرب به کار گرفته شده اند. مطالعات پیش درمانگاهی و کارآزمایی های بالینی نتایج درمانی امیدوار کننده ای را نشان داده اند هر چند تاحدی در مورد آن ها محدودیت وجود دارد. جنبه هایی از قبیل بقای درون تنی پایین سلول های بنیادی مزانشیمی در ریز محیط ناسالم بیماری، نیاز به بیش بیان برون تنی سلولی قبل از تزریق، تفاوت های ذاتی بین سلول های بنیادی مزانشیمی و منابع و اهدا کننده های مختلف، تنوع پذیری پروتکل های کشت و سنجش های پتانسیل برای ارزیابی محصولات سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان محدودیتی در این زمینه توصیف شده اند. در سال های اخیر، رویکردهای تحریکی برای تقویت سلول های بنیادی مزانشیمی بررسی شده اند که به موجب آن ها محصولات سلولی با پتانسیل بهبود یافته برای کاربردهای بالینی مختلف تولید شده اند. در این جا، ما رویکردهای تحریکی اخیر که در صدد افزایش کارایی درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی هستند را مرور می کنیم. تحریک با سیتوکین ها و فاکتورهای رشد، هیپوکسی، داروهای فارموکولوژیک، زیست مواد و شرایط کشت مختلف و هم چنین سایر مولکول های مختلف از دیدگاه های موجود و آینده بازنگری شده است.

Stem Cell Res Ther. 2019 May 2;10(1):131. doi: 10.1186/s13287-019-1224-y.

Priming approaches to improve the efficacy of mesenchymal stromal cell-based therapies.

Noronha Nc NC1,2, Mizukami A1, Caliári-Oliveira C3, Cominal JG1,2, Rocha JLM1,4, Covas DT1, Swiech K1,5, Malmegrim KCR6,7.

Abstract

Multipotent mesenchymal stromal cells (MSC) have been widely explored for cell-based therapy of immune-mediated, inflammatory, and degenerative diseases, due to their immunosuppressive, immunomodulatory, and regenerative potentials. Preclinical studies and clinical trials have demonstrated promising therapeutic results although these have been somewhat limited. Aspects such as low in vivo MSC survival in inhospitable disease microenvironments, requirements for ex vivo cell overexpansion prior to infusions, intrinsic differences between MSC and different sources and donors, variability of culturing protocols, and potency assays to evaluate MSC products have been described as limitations in the field. In recent years, priming approaches to empower MSC have been investigated, thereby generating cellular products with improved potential for different clinical applications. Herein, we review the current priming approaches that aim to increase MSC therapeutic efficacy. Priming with cytokines and growth factors, hypoxia, pharmacological drugs, biomaterials, and different culture conditions, as well as other diverse molecules, are revised from current and future perspectives.

PMID: 31046833
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان