جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  یک مدل سلول بنیادی انسانی جدید برای سندرم شبه سندرم کافین-سیریس(Coffin-Siris) اهمیت دوز SOX11 برای تمایز و بقای عصبی را نشان می دهد

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

فاکتورهای رونویسی SOXC یعنی Sox11، Sox4 و Sox12 تنظیم کننده های حیاتی تکوین عصبی هستند که تصور می شود در یک روش بسیار پیچیده عمل می کنند. به طور جالب، اخیرا موتاسیون های حذفی هتروژن یا حذف SOX11 در بیماران مبتلا به سندرم شبه سندرم کافین سیریس(CSSLS) تشخیص داده شده است که یک اختلال تکوینی عصبی مربوط به ناتوانی های ذهنی است و نشان می دهد که در انسان ناکافی بودن هاپلوئیدی SOX11 نمی تواند جبران شود و سوالات در مورد عملکرد SOX11 در تکوین عصبی انسانی را افزایش می دهد. در این جا، ما تولید  رده های سلول های بنیادی جنینی(hESC) انسانی هتروژن SOX11+/- بوسیله مهندسی ژنومی CRISPR/Cas9 را توصیف می کنیم. ناکافی بودن هاپلوئیدی SOX11 تولید نورون ها را مختل کرد و منجر به عدم تعادل در تکثیر/تمایز سلول های پیش ساز عصبی و مرگ سلول های عصبی تقویت شده شد. ما با استفاده از مدل SOX11+/-hESC برای اولین بار شواهد آزمایشگاهی ارائه دادیم که ناکافی بودن هاپلوئیدی SOX11 برای مختل کردن فرایندهای کلیدی تکوین عصبی انسان کافی است و اولین دیدگاه ها را در مورد پاتوفیزیولوژی عملکرد CSSLS و SOX11 در تکوین عصبی انسانی ارائه می دهد.

Hum Mol Genet. 2019 Apr 29. pii: ddz089. doi: 10.1093/hmg/ddz089. [Epub ahead of print]

A novel human stem cell model for Coffin-Siris Syndrome like syndrome reveals the importance of SOX11 dosage for neuronal differentiation and survival.

Turan S1,2, Boerstler T2, Kavyanifar A1,2, Loskarn S2, Reis A3, Winner B2, Lie DC1.

Abstract

The SOXC transcription factors Sox4, Sox11, and Sox12, are critical neurodevelopmental regulators that are thought to function in a highly redundant fashion. Surprisingly, heterozygous missense mutations or deletions of SOX11 were recently detected in patients with Coffin-Siris syndrome like syndrome (CSSLS), a neurodevelopmental disorder associated with intellectual disability, demonstrating that in humans SOX11 haploinsufficiency cannot be compensated and raising the question of the function of SOX11 in human neurodevelopment. Here, we describe the generation of SOX11+/- heterozygous human embryonic stem cell (hESC) lines by CRISPR/Cas9 genome engineering. SOX11 haploinsufficiency impaired the generation of neurons and resulted in a proliferation/differentiation imbalance of neural precursor cells and enhanced neuronal cell death. Using the SOX11+/- hESC model we provide for the first time experimental evidence that SOX11 haploinsufficiency is sufficient to impair key processes of human neurodevelopment, giving a first insight into the pathophysiology of CSSLS and SOX11 function in human neurodevelopment.

PMID: 31035284
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان