جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  آینده کراتوپلاستی: سلول درمانی، طب بازساختی، کراتوپلاستی زیست مهندسی کننده، ژن درمانی

تاریخ انتشار: شنبه 28 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

هدف از مطالعه:

ارائه یک بروز رسانی از وضعیت ایجاد مدالیته های درمانی جدید برای درمان بیماری های قرنیه

یافته های اخیر:

درمان های جدید قرنیه ممکن است به طور گسترده ای به صورت سلول درمانی، طب بازساختی، گرافت های قرنیه زیست مهندسی شده و ژن درمانی دسته بندی شوند. سلول درمانی کشت سلول هایی مانند سلول های اندوتلیالی قرنیه(CECs) و کراتوسیت ها را برای جایگزینی سلول های طبیعی از دست رفته شامل می شود. طب بازساختی عمدتا به دلیل اندوتلیوم قرنیه قابل کاربرد است و بعد از تروما یا descemetorhexis به توانایی سلول های سالم و طبیعی اندوتلیالی قرنیه برای احیای اندوتلیوم قرنیه وابسته است؛ این رویکرد ممکن است برای درمان ناهنجاری Peter’s و دیستروفی قرنیه اندوتلیالی Fuchs یا FECD موثر باشد. گرافت های قرنیه زیست مهندسی شده سازه های سنتزی طراحی شده برای جایگزینی گرافت های قرنیه جسد، گرافت های اندوتلیالی-کراتوپلاستی مهندسی بافت شده و گرافت های استرومایی زیست مهندشی شده هستند که در مدل های جانوری آزمایش شده و نتایج مطلوبی را ایجاد کرده اند. ژن درمانی با اولیگونوکلئوتیدهای آنتی سنس و اندونوکلئازهای CRISPR شامل Cas9 غیر فعال شده، ممکن است بطور بالقوه ای برای درمان FECD و دیستروفی های قرنیه مربوط به TGFBI استفاده شوند.

خلاصه:

 این مدالیته های درمانی جدید ممکن است به طور بالقوه ای به عنوان یک درمان استاندارد در آینده، جایگزین کراتوپلاستی شوند.

Curr Opin Ophthalmol. 2019 Apr 30. doi: 10.1097/ICU.0000000000000573. [Epub ahead of print]

The future of keratoplasty: cell-based therapy, regenerative medicine, bioengineering keratoplasty, gene therapy.

Mehta JS1,2,3,4,5, Kocaba V1, Soh YQ1,2,3.

Abstract

PURPOSE OF REVIEW:

To provide an update on the state of development of novel therapeutic modalities for the treatment of corneal diseases.

RECENT FINDINGS:

Novel corneal therapeutics may be broadly classified as cell therapy, regenerative medicine, bioengineered corneal grafts and gene therapy. Cell therapy encompasses cultivation of cells, such as corneal endothelial cells (CECs) and keratocytes to replenish the depleted native cell population. Regenerative medicine is mainly applicable to the corneal endothelium, and is dependent on the ability of native, healthy CECs to restore the corneal endothelium following trauma or descemetorhexis; this approach may be effective for the treatment of Peter's anomaly and Fuchs endothelial corneal dystrophy (FECD). Bioengineered corneal grafts are synthetic constructs designed to replace cadaveric corneal grafts; tissue-engineered endothelial-keratoplasty grafts and bioengineered stromal grafts have been experimented in animal models with favourable results. Gene therapy with antisense oligonucleotide and CRISPR endonucleases, including deactivated Cas9, may potentially be used to treat FECD and TGFBI-related corneal dystrophies.

SUMMARY:

These novel therapeutic modalities may potentially supersede keratoplasty as the standard of care in the future.

PMID: 31045881
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان