جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  پروفایل بیان microRNA در شرایط کشت دو بعدی و سه بعدی سلول های CD34+ مشتق از خون بند ناف انسانی

تاریخ انتشار: شنبه 28 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

خون بند ناف انسانی(HUCB) منبع مناسبی از سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) برای پیوند درمانی است. رویکردهای مختلفی برای افزایش تعداد سلول های بنیادی خون ساز و افزایش نرخ موفقیت پیوند سلول سلول های بنیادی خون ساز در بیماران استفاده شده است که از جمله آن ها می تواند به استفاده از کوکتیل های مختلف سیتوکین ها، لایه های سلولی تغذیه کنند و داربست های زیست تقلید اشاره کرد. میکروRNAها(miRNAsRNAهای غیر کد کننده کوچکی هستند که بیان بعد از رنویسی ژن ها را تنظیم می کنند. آن ها نقش های حیاتی را در خون سازی بازی می کنند که شامل نقش در ویژگی های تکثیری، تمایزی، بنیادینگی و خودنوزایی سلول های بنیادی است. در این جا، ما تکثیر سلول های CD34+ مشتق از خون بند ناف و مشخصه های miRNA سلول های CD34+ را روی شرایط کشت دو بعدی و سه بعدی مطالعه کردیم. ما با موفقیت سلول های CD34+ مشتق از خون بند ناف را در محیط مایع(دو بعدی) و روی داربست های نانوفیبری پلی اتر سولفون آمینه شده (سه بعدی) تکثیر کردیم. سپس مشخصه miRNAی سلول های CD34+ و ژن های هدف آن ها را شناسایی کردیم. ما در زمانی که سلول های CD34+ تازه جداسازی شده را مقایسه کردیم، 38 miRNAی به طور نامناسب تنظیم شده در شرایط کشت سه بعدی و 34 miRNAی به طور نامناسب تنظیم شده در دو بعدی را شناسایی کردیم. با استفاده از پایگاه های داده آن لاین، انواع مختلف ژن های هدف برای هر دو شرایط پیش بینی شدند.

J Cell Physiol. 2019 Apr 5. doi: 10.1002/jcp.28606. [Epub ahead of print]

microRNA expression profiles in two- and three-dimensional culture conditions of human-umbilical-cord blood-derived CD34+ cells.

Arabkari V1, Amirizadeh N1, Nikougoftar M1, Soleimani M2.

Abstract

Human umbilical cord blood (HUCB) is a suitable source of hematopoietic stem cells (HSCs) for therapeutic transplantation. Different approaches have been used to expand the number of HSCs to increase the rate of HSC transplantation success in patients, such as using different cocktails of cytokines, feeder cell layers, and biocompatible scaffolds. microRNAs (miRNAs) are small noncoding RNAs that regulate gene expression posttranscriptionally. They play crucial roles in hematopoiesis including stem cell proliferation, differentiation, stemness, and self-renewal properties. Here, we studied the UCB-derived CD34+ cell expansion and the miRNA signatures of CD34+ cells on two- and three-dimensional (2D and 3D) culture conditions. We successfully expanded the UCB-derived CD34+ cells in both liquid culture (2D) and on aminated polyethersulfone nanofiber scaffolds (3D). Next, we identified the miRNA signature of CD34+ cells and their target genes. We found 58 dysregulated miRNAs in 3D culture condition and 34 dysregulated miRNAs in 2D culture condition when compared to the freshly isolated CD34+ cells. Various types of target genes were also predicted in both conditions using two online databases.

© 2019 Wiley Periodicals, Inc.

PMID: 30953369
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان