جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  اهمیت گروه های آمین آزاد در داربست بدون سلول طی فرایندهای ترمیم و بازسازی بافت

تاریخ انتشار: شنبه 28 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

علاوه بر عمل کردن به عنوان یک داربست فیزیکی، داربست بدون سلول باید به عنوان ماده زیست فعال در فرایندهای ترمیم بافت مانند هموستازی، التهاب، تکثیر، بازآرایی و بازسازی دخیل باشد. فعالیت های زیستی مربوط به گروه های آمین آزاد داربست زیستی، ممکن است اثر زیادی روی فرایندهای ترمیم بافت بعد از ایمپلنت کردن in situ داشته باشد. به منظور بررسی نقش گروه های آمین آزاد در داربست بدون سلول روی فرایندهای ترمیم و بازسازی بافتی، داربست های آسلولاری که گروه آمین شان بلوک شده و یا داربست های آسلولاری که گروه آمین شان آزاد بود بوسیله پری کاردیوم گاوی تهیه شدند. داربست ها به صورت in situ به مدل سگی ایمپلنت شدند. نتایج آزمایش برون تنی و درون تنی نشان داد که گروه های آمین آزاد در داربست های بدون سلول برای فعالیت های زیستی داربست های بدون سلول ضروری هستند. گروه های آمین آزاد داربست بدون سلول به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فرایند ترمیم بافت نقش دارند که این از طریق یکپارچه شدن داربست بدون سلول با بافت آسیب دیده یا فرایند بازآرایی بافت آسیب دیده صورت می گیرد. فقدان گروه های آمین آزاد، یکپارچه شدن داربست های بدون سلول با بافت آسیب دیده را مشکل می سازند و مانع از فرایندهای پویای ماتریکس خارج سلولی می شود که این امر فرایند بازآرایی و بازسازی بافتی را غیر ممکن می سازد.

J Biomater Appl. 2019 Apr 20:885328219843195. doi: 10.1177/0885328219843195. [Epub ahead of print]

Importance of the free amine groups in acellular scaffold during tissue repairing or regeneration process.

Pan T1, Tao J2, Meng Q1, Zhao W2, Song B1, Qi S1.

Abstract

In addition to serve as a physical scaffold, acellular scaffold should be involved in tissue repair processes such as hemostasis, inflammation, proliferation, and remodeling/regeneration as a bioactive material. The biological activities of acellular scaffold related to free amine groups may have a great influence on tissue repairing process after in situ implantation. In order to investigate the role of free amine groups in acellular scaffold on tissue repairing/regeneration process, the amine-blocked acellular scaffolds and amine-unblocked acellular scaffolds were prepared by using bovine pericardia. The scaffolds were in situ implanted in a dog model. The in vitro and in vivo experiment results showed that free amine groups in acellular scaffolds were indispensable for the biological activities of acellular scaffolds. Free amine groups of the acellular scaffold directly or indirectly took part in tissue repairing process including integration of acellular scaffold with the damaged tissue and the remolding process of the damaged tissue. Lack of the free amine groups made the acellular scaffolds difficult to integrate with the damaged tissue and impeded extracellular matrix dynamic process, which made the tissue remolding/regeneration process impossible.

PMID: 31006316
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان