جستجو
ورود
  26 شهریور 1398

  تکثیر برون تنی سلول های بنیادی خون ساز از سلول های CD34+ مشتق از خون بند ناف انسانی با استفاده از اسید والپوریک

تاریخ انتشار: شنبه 28 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

واحدهای خون بند ناف(UCB) یک منبع جایگزین سلول های بنیادی خون ساز انسانی(HSCs) برای بیمارانی است که نیازمند پیوند مغز استخوان آلوژن هستند. در حالی که خون بند ناف مزیت های منحصربفردی دارند، شمار محدود سلول های بنیادی خون ساز درون هر واحد خون بند ناف استفاده از آن ها در طب بازساختی و پیوند به بالغین را محدود می سازد. تکثیر موثر سلول های بنیادی خون ساز انسانی دارای عملکرد می تواند بوسیله کشت برون تنی سلول های CD34+ جداسازی شده از خون بند ناف بدست آمد و با مهار کننده داستیلاز (اسید والپوریک(VPA)) تیمار شد. پروتکل ذکر شده در این جا شرایط کشت و روشی را برای تسریع سلول های CD34+ و تکثیر تا رسیدن به درجه بالایی از منبع سلول های بنیادی خون ساز توصیف می کند. سلول های بنیادی خون ساز تکثیر شده قادر به تثبیت بلند مدت و کوتاه مدت engrafmentها و تبدیل شدن به انواع مختلف سلول های خون ساز تمایز یافته هستند. این روش نیز پتانسیل کاربرد بالینی در ژن درمانی سلول های بنیادی خون ساز اتولوگ را دارا است و یک رویکرد جذاب را برای فائق آمدن بر از دست رفتن عملکرد(loss of function) سلول های بنیادی خون ساز ویرایش ژنی شده ارائه می دهد.

J Vis Exp. 2019 Apr 11;(146). doi: 10.3791/59532.

Ex Vivo Expansion of Hematopoietic Stem Cells from Human Umbilical Cord Blood-derived CD34+ Cells Using Valproic Acid.

Papa L1, Djedaini M2, Hoffman R2.

Abstract

Umbilical cord blood (UCB) units provide an alternative source of human hematopoietic stem cells (HSCs) for patients who require allogeneic bone marrow transplantation. While UCB has several unique advantages, the limited numbers of HSCs within each UCB unit limits their use in regenerative medicine and HSC transplantation in adults. Efficient expansion of functional human HSCs can be achieved by ex vivo culturing of CD34+ cells isolated from UCBs and treated with a deacetylase inhibitor, valproic acid (VPA). The protocol detailed here describes the culture conditions and methodology to rapidly isolate CD34+ cells and expand to a high degree a pool of primitive HSCs. The expanded HSCs are capable of establishing both short-term and long-term engraftment and are able to give rise to all types of differentiated hematopoietic cells. This method also holds potential for clinical application in autologous HSC gene therapy and provides an attractive approach to overcome the loss of functional HSCs associated with gene editing.

PMID: 31033947
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان