پتانسیل استخوان زایی زینگرون(یک ترکیب فنولی) در سلول های بنیادی مزانشیمی موشی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 09 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

زینگرون(4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone (Zg))، یک ترکیب فنولی جداسازی شده از زنجبیل است که دارای ویژگی های ضد التهابی و ضد دیابتی است. با این حال، نقش آن در پیشبرد استخوان زایی ناشناخته باقی مانده است. در این مطالعه، ما اثر درمانی Zg روی استخوان زایی را در سطوح سلولی و مولکولی بررسی کردیم. تیمار با زینگرون برای سلول های بنیادی مزانشیمی موشی (mMSCs) غیر سمی بود. در سطح سلولی، این ماده تمایز استئوبلاستی را تقویت کرد که بوسیله رسوبات کلسیمی نشان داده شد. در سطح مولکولی، زینگرون بیان Runx2(یک فاکتور رونویسی استخوان) و سایر ژن های مارکر تمایز استئوبلاستی را در سلول های بنیادی مزانشیمی موشی تحریک کرد. مطالعات اخیر نشان داده است که میکروRNAها(miRNAs)، متابولیسم استخوانی را تنظیم می کنند و ما دریافتیم که تیمار با زینگرون در سلول های بنیادی مزانشیمی موشی mir-590 را به عنوان یک تنظیم کننده مثبت Runx2 از طریق هدف قرار دادن Smad7 افزایش می دهد که Smad7 یک آنتاگونیست پیام رسانی TGF-β1 است. بنابراین، پتانسیل استخوان زایی زینگرون می تواند برای درمان استخوان و بیماری های مربوط به استخوان سودمند باشد.

Biofactors. 2019 May 15. doi: 10.1002/biof.1515. [Epub ahead of print]

Osteogenic potential of zingerone, a phenolic compound in mouse mesenchymal stem cells.

Srinaath N1, Balagangadharan K1, Pooja V1, Paarkavi U1, Trishla A1, Selvamurugan N1.

Abstract

Zingerone, 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone (Zg), a phenolic compound isolated from ginger is reported to have anti-inflammatory and antidiabetic properties. However, its role in the promotion of osteogenesis is not known. In this study, we investigated the therapeutic effect of Zg on osteogenesis at the cellular and molecular levels. Zg treatment was nontoxic to mouse mesenchymal stem cells (mMSCs). At the cellular level, it enhanced osteoblast differentiation as evidenced by more calcium deposits. At the molecular level, Zg stimulated the expression of Runx2 (a bone transcription factor) and other marker genes of osteoblast differentiation in mMSCs. Recent studies indicated that microRNAs (miRNAs) regulate bone metabolism, and we identified that Zg treatment in mMSCs upregulated mir-590, a positive regulator of Runx2 by targeting Smad7, an antagonist of TGF-β1 signaling. Thus, the osteogenic potential of Zg would be beneficial for treating bone and bone-related diseases.

PMID: 31091349
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان