جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  ایمنی درمانی سرطان و پلت فرم های تست داروی موش انسانی شده

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

ایمنی درمانی سرطان نوعی درمان است که سیستم ایمنی انسان را برای مهار رشد سرطان و ریشه کن کردن سرطان مهار می کند. این رویکردی، یکی از آخرین درمان های سیستمیک را نشان می دهد که برای درمان انواع مختلف سرطان ها در بیماران مورد تایید قرار گرفته است. با این وجود، نرخ پاسخ بالینی راضی کننده نیست و پاسخ مشاهده غالبا بخشی از پاسخی است که بیماران به دارو می دهند. بر خلاف بهبودی مداوم وشناسایی ایمنی درمانی های جدید سرطانی، باز هم نیاز ضروری به ایجاد پلت فرمی قوی برای ارزیابی کارایی و بی خطر بودن داروها در شرایط پیش درمانگاهی است. در این مطالعه مروری، ما نکات مثبت و منفی پلت فرم های سنجش ایمنی-انکولوژی را خلاصه می کنیم و به طور ویژه روی مدل های موشی انسانی شده برای غربالگری داروهای ایمنی درمانی سرطانی فوکوس می کنیم. علاوه بر این،روندهای نوظهور گوناگون و پیشرفت ها در استفاده از مدل های موشی انسانی شده به عنوان ابزار غربالگری بحث خواهد شد. به عنوان یک نکته، مدل های موشی انسانی شده می توانند برای تکوین بیشتر داروهای دقیق شخصی به منظور درمان سرطان استفاده شوند. در مجموع، این امر اهمیت مدل های موشی انسانی شده را به عنوان پلت فرمی مهم برای غربالگری های نسل جدید ایمنی درمانی های سرطان در شرایط درون تنی نشان می دهد.

Transl Oncol. 2019 May 20;12(7):987-995. doi: 10.1016/j.tranon.2019.04.020. [Epub ahead of print]

Cancer Immunotherapies and Humanized Mouse Drug Testing Platforms.

Chen Q1, Wang J2, Liu WN3, Zhao Y4.

Abstract

Cancer immunotherapy is a type of treatment that restores and stimulates human immune system to inhibit cancer growth or eradicate cancer. It serves as one of the latest systemic therapies, which has been approved to treat different types of cancer in patients. Nevertheless, the clinical response rate is unsatisfactory and the response observed is mostly a partial response in patients. Despite the continuous improvement and identification of novel cancer immunotherapy, there is a pressing need to establish a robust platform to evaluate the efficacy and safety of pre-clinical drugs, simulate the interaction between patients' tumor and immune system, and predict patients' responses to the treatment. In this review, we summarize the pros and cons of existing immuno-oncology assay platforms, especially the humanized mouse models for the screening of cancer immunotherapy drugs. In addition, various emerging trends and progress of utilizing humanized mouse models as the screening tool are discussed. Of note, humanized mouse models can also be used for further development of personalized precision medicines to treat cancer. Collectively, these highlight the significance of humanized mouse models as the important platform for the screening of next generation cancer immunotherapy in vivo.

PMID: 31121491
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان