مدل سازی عملکرد نامناسب میتوکندریایی در بیماری آلزایمر با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

بیماری آلزایمر(AD) یکی از شایع ترین اشکال زوال عقل است. امروزه، تنها پنج عامل دارویی بوسیله سازمان غذا و دارو برای استفاده بالینی در آلزایمر مورد تایید قرار گرفته اند، که همه آن ها بیش از این که دلیل بیماری را هدف قرار دهند، علایم بیماری را هدف قرار می دهند. افزایش دانسته های ما در مورد پاتوفیزیولوژی دخیل در بیماری آلزایمر ایجاد استراتژی های درمانی جدید را تسهیل خواهد کرد. طی سال ها، فرضیه اصلی آسیب شناسی بیماری آلزایمر روی رسوب پلاک های آمیلوئید بتا و عملکرد نامناسب میتوکندریایی فوکوس کرده است. در این مطالعه ما پتانسیل سیستم های مدل آزمایشگاهی بر مبنای سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) را مورد تاکید قرار می دهیم تا دیدگاه های جدیدی را در مورد پاتوفیزیولوژی سلولی دخیل در تخریب عصبی در بیماری آلزایمر ارائه دهیم. در حالی که سندرم داون و مدل های iPSC آلزایمری ارثی با موفقیت ویژگی های آلزایمر مانند تجمع پلاک های آمیلوئید بتا و پروتئین های tau، استرس اکسیداتیو و عملکرد نامناسب میتوکندریایی را نشان می دهند، آلزایمر اسپورادیک به دلیل آسیب شناسی پیچیده ای که دارد مدل سازی مشکلی دارد. با این وجود، مدل سازی مبتنی بر iPSCs بیماری آلزایمر دیدگاه های ارزشمندی را در مورد پاتوفیزیولوژی دخیل در بیماری ارائه داده است و پتانسیل بالایی برای استفاده به عنوان یک پلت فرم برای کشف دارو دارد.

World J Stem Cells. 2019 May 26;11(5):236-253. doi: 10.4252/wjsc.v11.i5.236.

Modelling mitochondrial dysfunction in Alzheimer's disease using human induced pluripotent stem cells.

Hawkins KE1, Duchen M2.

Abstract

Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia. To date, only five pharmacological agents have been approved by the Food and Drug Administration for clinical use in AD, all of which target the symptoms of the disease rather than the cause. Increasing our understanding of the underlying pathophysiology of AD will facilitate the development of new therapeutic strategies. Over the years, the major hypotheses of AD etiology have focused on deposition of amyloid beta and mitochondrial dysfunction. In this review we highlight the potential of experimental model systems based on human induced pluripotent stem cells (iPSCs) to provide novel insights into the cellular pathophysiology underlying neurodegeneration in AD. Whilst Down syndrome and familial AD iPSC models faithfully reproduce features of AD such as accumulation of Aβ and tau, oxidative stress and mitochondrial dysfunction, sporadic AD is much more difficult to model in this way due to its complex etiology. Nevertheless, iPSC-based modelling of AD has provided invaluable insights into the underlying pathophysiology of the disease, and has a huge potential for use as a platform for drug discovery.

PMID: 31171953
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان