سلول درمانی برای بیماری پارکینسون با استفاده از مدل های پریمات غیر انسانی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول درمانی(SCT) برای بیماری پارکینسون(PD) توجه قابل ملاحظه ای را در سال های اخیر به خود جلب کرده است. مدل های پریمات غیر انسانی(NHP) بیماری پارکینسون یک نقش ابزاری را در تعیین بی خطر بودن و کارایی درمان های پارکینسونی نوظهور بازی کرده است و کاربرد این امر برای بیماران انسانی را تسهیل کرده است. مدل های پریمات غیر انسانی بیماری پارکینسون شامل پریمات هایی است که این بیماری در آن ها از طریق MPTP(1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) القا شده و به درمان های جایگزینی دوپامینی شبیه بیماران انسانی پارکینسونی پاسخ می دهند. تحقیقات گسترده روی پیوند سلول های بنیادی برای درمان بهتر تخریب عصبی دوپامینرژیک پیشرونده انجام پذیرفته است که در بیماری پارکینسون دخیل هستند. با این حال، برای کاربرد موثر پیوند سلول های بنیادی در بیماری پارکینسون، شماری از پارامترهای پایه باید در مدل های پریمات غیر انسانی تست و بهینه سازی شوند که شامل آماده سازی و ذخیره سلول ها برای پیوند، روش های پیوند، انتخاب جایگاه های هدف و زمان بندی ریکاوری است. در این مطالعه مروری، ما وضعیت فعلی مدل های پریمات غیر انسانی بیماری پارکینسون را در تحقیقات سلول های بنیادی مورد بحث قرار می دهیم. هم چنین ما پیشرفت ها و چالش های باقی مانده برای کاربرد بالینی موفقیت آمیز سلول درمانی برای این بیماری مقاوم را آنالیز می کنیم.

Zool Res. 2019 Jul 23. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.053. [Epub ahead of print]

Stem cell therapy for Parkinson's disease using non-human primate models.

Chen ZZ1,2, Niu YY2.

Abstract

tem cell therapy (SCT) for Parkinson's disease (PD) has received considerable attention in recent years. Non-human primate (NHP) models of PD have played an instrumental role in the safety and efficacy of emerging PD therapies and facilitated the translation of initiatives for human patients. NHP models of PD include primates with 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced parkinsonism, who are responsive to dopamine replacement therapies, similar to human PD patients. Extensive research in SCT has been conducted to better treat the progressive dopaminergic neurodegeneration that underlies PD. For effective application of SCT in PD, however, a number of basic parameters still need to be tested and optimized in NHP models, including preparation and storage of cells for engraftment, methods of transplantation, choice of target sites, and timelines for recovery. In this review, we discuss the current status of NHP models of PD in stem cell research. We also analyze the advances and remaining challenges for successful clinical translation of SCT for this persistent disease.

PMID: 31343853
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان