مدل سازی بیماری آلزایمر با سلول های مغزی مشتق از iPSC

تاریخ انتشار: جمعه 08 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

بیماری آلزایمر یک اختلال مخرب عصبی خطرناک است که درمانی ندارد. درمان های امیدوار کننده بی شماری که در مدل های جونده آلزایمر امیدوار کننده نشان داده اند، برای بیماران انسانی سودمند نبوده اند. در حالی که این امید وجود دارد که مداخلات قبلی با استفاده از درمان های موجود نتایج را بهبود ببخشند، این به امر به طور فزاینده مشخص است که برای درک و مبارزه با پاتوفیزیولوژی آلزایمر نیاز به رویکردهای جدیدی است. فناوری های سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) چهره تحقیقات پیش درمانگاهی  را تغییر داده است و انواع سلول های مشتق از iPSCs برای مطالعه آرایه ای از شرایط انسانی از جمله بیماری های مخرب عصبی استفاده شده اند. همه انواع سلول های اصلی مغزی می توانند از iPSCs تولید شوند، در حالی که سیستم های هم کشتی به طور فزاینده پیچیده برای تسهیل تحقیقات در زمینه علوم اعصاب ایجاد شده اند. بسیاری از عملکردهای سلولی که در بیماری آلزایمر مختل می شوند می توانند با استفاده از سلول های مشتق از iPSC در شرایط برون تنی شبیه سازی شوند و پلت فرم های هم کشتی برای بدست آوردن دیدگاه در مورد برهمکنش های پیچیده ای که بین انواع سلول های مغزی طی تخریب عصبی اتفاق می افتد، بکار گرفته می شوند. علاوه بر این، سیستم های مبتنی بر iPSCs و ابزارهای ویرایش ژنومی در درک نقش ژن های بی شمار جدید و موتاسیون های موجود برای تغییر خطر بیماری آلزایمر در یک دهه گذشته حیاتی بوده اند. در حالی که هنوز در ابتدای راه هستیم اما این فناوری های در حال تکوین مبتنی بر iPSC امیدواری قابل توجه را در جهت تلاش برای مبارزه با بیماری آلزایمر و سایر اختلالات مخرب عصبی ایجاد کرده اند.

Mol Psychiatry. 2019 Aug 7. doi: 10.1038/s41380-019-0468-3. [Epub ahead of print]

Modeling Alzheimer's disease with iPSC-derived brain cells.

Penney J1, Ralvenius WT1, Tsai LH2.

Abstract

Alzheimer's disease is a devastating neurodegenerative disorder with no cure. Countless promising therapeutics have shown efficacy in rodent Alzheimer's disease models yet failed to benefit human patients. While hope remains that earlier intervention with existing therapeutics will improve outcomes, it is becoming increasingly clear that new approaches to understand and combat the pathophysiology of Alzheimer's disease are needed. Human induced pluripotent stem cell (iPSC) technologies have changed the face of preclinical research and iPSC-derived cell types are being utilized to study an array of human conditions, including neurodegenerative disease. All major brain cell types can now be differentiated from iPSCs, while increasingly complex co-culture systems are being developed to facilitate neuroscience research. Many cellular functions perturbed in Alzheimer's disease can be recapitulated using iPSC-derived cells in vitro, and co-culture platforms are beginning to yield insights into the complex interactions that occur between brain cell types during neurodegeneration. Further, iPSC-based systems and genome editing tools will be critical in understanding the roles of the numerous new genes and mutations found to modify Alzheimer's disease risk in the past decade. While still in their relative infancy, these developing iPSC-based technologies hold considerable promise to push forward efforts to combat Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders.

PMID: 31391546
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان