عصاره پلاکتی انسانی پتانسیل سازندگی استخوان سلول های پیش ساز انسانی تکثیر شده در کشت دینامیک مبتنی بر ریز ناقل ها را بهبود می بخشد

تاریخ انتشار: جمعه 08 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

محیط عاری از مشتقات جانوری برای وارد شدن محصولات پزشکی درمانی پیشرفته به بالین مورد نیاز هستند. علاوه براین، کارایی فرایند برای تضمین مقرون به صرفه بودن بویژه زمانی که هدف تولید انبوه سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) است، حیاتی است. عصاره پلاکت انسانی(HPL) به طور فزاینده ای به عنوان جایگزینی برای سروم جنین گاو(FBS) برای سلول های بنیادی مزانشیمی سازش یافته است. با این حال، پتانسیل درمانی و بازسازی کنندگی آن در شرایط درون تنی به میزان قابل توجهی کشف نشده باقی مانده است. در این جا، ما اثرات FBS و مکمل HPL را برای تکثیر دینامیک مقیاس پذیر مبتنی بر ریز ناقل ها برای سلول های مشتق از پریوستئوم انسانی(hPDCs) مقایسه کردیم و این در حالی بود که ظرفیت استخوان سازی آن ها را بوسیله ایمپلنت کردن زیر جلدی در مدل های جانوری کوچک ارزیابی کردیم. ما مشاهده کردیم که HPL منجر به تکثیر سلولی سریع تر با یک افزایش دفعات کل5.2 ± 0.61  در مقایسه با.7 ± 02.22 در FBS شد. زنده مانی سلولی و ظرفیت تمایز سه رده ای بوسیله HPL حفظ شد اگرچه یک سرکوب پتانسیل تمایز چربی زایی مشاهده شد. تفاوت در پروفایل بیان mRNA بین دو تا چند مارکر مشاهده شد. زمانی که این سلول ها ایمپلنت شدند، ما تفاوت قابل توجهی را بین ظرفیت استخوان سازی سلول های تکثیر شده در FBS و HPL مشاهده کردیم که منجر به تقریبا سه برابر معدنی شدن درون داربست فسفات کلسیم شد. سلول های تکثیر شده در FBS منجر به ایجاد یک سختار بافتی فیبروزی شد، در حالی که HPL منجر به تشکیل بافت معدنی شده شد که می تواند به عنوان استخوان جدیدا شکل گرفته کلسفه شود که این امر بوسیله آنالیزهای بافتی و میکرو سی تی اثبات شد. هم چنین ما حضور عروق خونی را در اکسپلنت هایمان مشاهده کردیم، ما پیشنهاد می کنیم که جایگزین کردن FBS با HPL در تکثیر مبتنی بر بیورآکتور hPDCs یک راه حل بهینه است که کارایی تکثیری را افزایش می دهد و ظرفیت استخوان سازی این سلول ها را پیش می برد.

Stem Cells Transl Med. 2019 Aug;8(8):810-821. doi: 10.1002/sctm.18-0216. Epub 2019 Apr 30.

Human Platelet Lysate Improves Bone Forming Potential of Human Progenitor Cells Expanded in Microcarrier-Based Dynamic Culture.

Gupta P1,2, Hall GN1,2, Geris L1,3,4, Luyten FP1,2, Papantoniou I1,2.

Abstract

Xenogeneic-free media are required for translating advanced therapeutic medicinal products to the clinics. In addition, process efficiency is crucial for ensuring cost efficiency, especially when considering large-scale production of mesenchymal stem cells (MSCs). Human platelet lysate (HPL) has been increasingly adopted as an alternative for fetal bovine serum (FBS) for MSCs. However, its therapeutic and regenerative potential in vivo is largely unexplored. Herein, we compare the effects of FBS and HPL supplementation for a scalable, microcarrier-based dynamic expansion of human periosteum-derived cells (hPDCs) while assessing their bone forming capacity by subcutaneous implantation in small animal model. We observed that HPL resulted in faster cell proliferation with a total fold increase of 5.2 ± 0.61 in comparison to 2.7 ± 02.22-fold in FBS. Cell viability and trilineage differentiation capability were maintained by HPL, although a suppression of adipogenic differentiation potential was observed. Differences in mRNA expression profiles were also observed between the two on several markers. When implanted, we observed a significant difference between the bone forming capacity of cells expanded in FBS and HPL, with HPL supplementation resulting in almost three times more mineralized tissue within calcium phosphate scaffolds. FBS-expanded cells resulted in a fibrous tissue structure, whereas HPL resulted in mineralized tissue formation, which can be classified as newly formed bone, verified by μCT and histological analysis. We also observed the presence of blood vessels in our explants. In conclusion, we suggest that replacing FBS with HPL in bioreactor-based expansion of hPDCs is an optimal solution that increases expansion efficiency along with promoting bone forming capacity of these cells. Stem Cells Translational Medicine 2019;8:810&821.

PMID: 31038850
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان