عمل مستقیم FSH روی سلول های بنیادی بیضه

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

اخیرا مقاله ای بوسیله گروه Pieri منتشر شده است که نشان می دهد هورمون محرک فولیکول(FSH)، سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی بیضوی سگی(SSCs) را فعال می کند و منجر به بیان افزایش یافته مارکرهای پرتوانی و تشکیل تجمعات سلول های زایا احتمالا از طریق اثر پاراکرین غیر مستقیم سلول های سرتولی می شود. ما با تفسیر آن ها موافق نیستیم و توضیح بهتری را در مورد یافته های آن ها ارائه می دهیم. پیش از این ما حضور سلول های بنیادی پرتوان و شبه جنینی بسیار کوچک(VSELs) را به عنوان زیر گروهی از سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی بیضه انسان و موش گزارش کردیم و سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی گیرنده های FSH را بیان می کنند. بنابراین، FSH یک عملکرد تحریک کنندگی مستقیم را روی سلول های بنیادی/پیش ساز بیضه اعمال می کنند و به موجب آن VSELs متحمل تقسیمات سلولی نامتقارن به خودنوزایی می شوند(منجر به تنظیم افزایشی مارکرهای پرتوان می شود) و به سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی تقریبا بزرگ تری تبدیل می شوند که متحمل تقسیمات سلولی متقارن و تکثیر کلونی واری می شوند(تکثیر سریع با سیتوکینز ناقص) که بوسیله نویسندگان به عنوان تشکیل کلامپ یا تجمع تفسیر می شود. این عملکرد FSH بیش از این که از طریق ایزوفرم گیرنده FSHR1 استاندارد وساطت شود از طریق FSHR3 پردازش شده وساطت می شود و FSH عملکرد مشابهی را روی سلول های بنیادی/پیش ساز تخمدان و رحم اعمال می کنند. به دلیل ذات خفته طبیعی شان، VSELs طی شیمی درمانی زنده می مانند. سلول های زایای پیوند شده به صورت لوله های متعهد شده به صورت شیمیایی کلونی زایی می کنند اما به اسپرم تمایز نمی یابند زیرا نیچ سلول های بنیادی بیضه که سلول های سرتولی را در می گیرند، از نظر عملکردی بوسیله شیمی درمانی مختل می شوند. پیوند سلول های سالم نیچ(سرتولی یا سلول های مزانشیمی مشتق از مغز استخوان) می توانند اسپرماتوژنز را در بیضه شیمی درمانی شده احیا کنند.

Stem Cell Res Ther. 2019 Aug 23;10(1):261. doi: 10.1186/s13287-019-1390-y.

Direct action of FSH on testicular stem cells.

Patel H1, Bhartiya D2.

Abstract

Recently published article by Pieri's group suggested that follicle-stimulating hormone (FSH) activates canine testicular spermatogonial stem cells (SSCs) and results in increased expression of pluripotent markers and formation of germ cell clumps possibly via indirect paracrine effect of Sertoli cells. We disagree with their interpretations and herewith provide a better explanation to their findings. We have earlier reported the presence of pluripotent, very small embryonic-like stem cells (VSELs) as a sub-group among the SSCs in human and mouse testes and that both VSELs and SSCs express FSH receptors. Thus, FSH exerts a direct stimulatory action on the testicular stem/progenitor cells whereby VSELs undergo asymmetrical cell divisions to self-renew (result in upregulation of pluripotent markers) and give rise to slightly bigger SSCs which undergo symmetrical cell divisions and "clonal expansion" (rapid proliferation with incomplete cytokinesis) which was noted by the authors as "clump" formation. This action of FSH is mediated via alternately spliced FSHR3 rather than the canonical FSHR1 receptor isoform, and FSH exerts similar action on ovarian and uterine stem/progenitor cells also. Being quiescent by nature, VSELs survive chemotherapy. Transplanted germ cells colonize chemoablated tubules but do not differentiate into sperm since the testicular stem cell niche comprising Sertoli cells gets functionally compromised by chemotherapy. Transplanting healthy niche cells (Sertoli or bone marrow-derived mesenchymal cells) can restore spermatogenesis in chemoablated testes.

PMID: 31443684
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان