پراکنش سرنوشت و نقش تنظیمی سلول های استرومایی مزانشیمی انسانی در اندام های مهندسی شده استخوان خون ساز

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 شهریور 1398 | امتیاز: Article Rating

تولید اوسیکل های نابجانی انسانی شده(hOss) در موش به عنوان یک مدل کاربردی و اساسی برای مطالعه سیستم خون ساز انسان پیشنهاد شده است. این رویکرد بر حضور سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان(hMSCs) تکیه دارد که پشتیبان موفقیت سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز انسانی(HSPCs) پیوند شده هستند. با این حال، پراکنش عملکردی hMSCs درون ریز محیط انسانی شده هنوز بررسی نشده است. در این جا، ما ابزارهای ژنتیکی و میکروسکوپ کانفوکال کمی را برای مهندسی و سپس آنالیز سرنوشت hMSCs و پراکنش hOss ترکیب کردیم. سلول های hMSCs ایمپلنت شده یک ریز محیط انسانی شامل استئوسیت ها، استئوبلاست ها، آدیپوسیت ها و سلول های استرومایی مربوط به عروق ایجاد کرد. با تصویربرداری کامل hOss، ما برهمکنش های فیزیکی نادری را بین hMSCs و سلول های CD45+/CD34+/CD90+ شناسایی کردیم که از نقش تنظیمی شروع شونده تماسی دارای عملکرد hMSCs حمایت می کند. مطالعه ما اهمیت گردآوری اطلاعات کمی از اندام های انسانی شده را برای نشان دادن برهمکنش های بین بخش های خون ساز و استرومایی نشان می دهد.

iScience. 2019 Aug 7;19:504-513. doi: 10.1016/j.isci.2019.08.006. [Epub ahead of print]

Fate Distribution and Regulatory Role of Human Mesenchymal Stromal Cells in Engineered Hematopoietic Bone Organs.

Bourgine PE1, Fritsch K2, Pigeot S3, Takizawa H4, Kunz L5, Kokkaliaris KD5, Coutu DL5, Manz MG6, Martin I7, Schroeder T8.

Abstract

The generation of humanized ectopic ossicles (hOss) in mice has been proposed as an advanced translational and fundamental model to study the human hematopoietic system. The approach relies on the presence of human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells (hMSCs) supporting the engraftment of transplanted human hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs). However, the functional distribution of hMSCs within the humanized microenvironment remains to be investigated. Here, we combined genetic tools and quantitative confocal microscopy to engineer and subsequently analyze hMSCs' fate and distribution in hOss. Implanted hMSCs reconstituted a humanized environment including osteocytes, osteoblasts, adipocytes, and stromal cells associated with vessels. By imaging full hOss, we identified rare physical interactions between hMSCs and human CD45+/CD34+/CD90+ cells, supporting a functional contact-triggered regulatory role of hMSCs. Our study highlights the importance of compiling quantitative information from humanized organs, to decode the interactions between the hematopoietic and the stromal compartments.

PMID: 31442666
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان